... !
...
...! ...!


231
, 1 2018
19:59

ÎÏοÏÎÎÎÏμΠÎικÏÎÎÏ ÎιΠÎÎÎοÏÎÏÎι ÏÏοι ÏÏÎÏÏÎÏÎÎ ÎÎμιÎÏ ÏΠκÎÏοικίÎÏ (κÏιÏιÎκÎÏ ÎÎκÎÏÎÏÏÎÏÎÎ¹Ï ÎºÎι οικοÏκÎÏÎ)

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

Καλονται σοι υπστησαν ζημις σε κατοικες (κτιριακς εγκαταστσεις και οικοσκευ) και σε επιχειρσεις (κτιριακς εγκαταστσεις και εξοπλισμ) απ τη θεομηνα που πληξε το Δμο Βλβης την 27η και 28η Ιουνου 2018, να υποβλουν ατηση στην οποα θα περιγρφονται οι ζημις που γιναν αποδεικνυμενες και απ συνημμνο φωτογραφικ υλικ.

Οι αιτσεις ξεκινον απ Σββατο 30 Ιουνου και ρες 8:00 πμ ως 14:00 μμ, στα Δημοτικ Καταστματα Νων Βρασνν και Σταυρο (τα δημοτικ καταστματα θα εναι ανοικτ Σββατο και Κυριακ).

Οι αιτσεις θα διαβιβαστον απ το Δμο Βλβης στο αρμδιο τμμα Πολιτικς Προστασας της Μ.Ε. Θεσσαλονκης προκειμνου:

  1. Να εκδοθον οι απαρατητες Κ.Υ.Α. για τη χοργηση επιδματος προς τα πληγντα φυσικ πρσωπα και επιχειρσεις
  2. Να επιταχυνθον οι διαδικασες διενργειας αυτοψιν απ την αρμδια επιτροπ καταγραφς των ζημιν


 
243
, 26 2018
18:09

 

Την νταξη της Πρξης «Ανακατασκευ – Αναπαλαωση παραδοσιακο δημοτικο σχολεου Σνδου και μετατροπ του σε νο δημαρχιακ μγαρο Δμου Δλτα» στον ξονα Προτεραιτητας «Ανπτυξη μηχανισμν στριξης της επιχειρηματικτητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικτητα Επιχειρηματικτητα και Καινοτομα» αποφσισε η Ειδικ Γραμματας Διαχερισης Τομεακν ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργεου Οικονομας και Ανπτυξης, Ευγενα Φωτονιτα.

Η συνολικ δημσια δαπνη ανρχεται σε 2.003.839,86 ευρ και η πρξη συγχρηματοδοτεται απ το Ευρωπακ Ταμεο Περιφερειακς Ανπτυξης (ΕΤΠΑ).

«Εναι πολ σημαντικ αυτ η απφαση την οποα πετχαμε με πολλ δουλει και εξαιρετικ συνεργασα με την Ειδικ Γραμματα. Εμες οτως λλως εχαμε διασφαλισμνη τη χρηματοδτηση του ργου απ διους πρους, ντας αποφασισμνοι πρτον να σσουμε το κτριο αυτ που εναι ταυτισμνο με πολλς γενις Σινδιωτν και, δετερον, να κατασκευσουμε να Δημαρχεο αντξιο της ιστορας και της δυναμικς ολκληρου του Δμου Δλτα. Ωστσο, με αυτ την απφαση το ργο αποκτ δικ του χρηματοδτηση με κρατικος και κοινοτικος πρους, αλλ κυρως συγκεκριμνο ορζοντα υλοποησης ως την 30η Απριλου 2020. Συνεχζουμε τη μεγλη προσπθεια που ξεκινσαμε στο Δμο Δλτα για τη βελτωση της καθημεριντητας των πολιτν αλλ και για την δημιουργα των αναγκαων ργων υποδομς», δηλνει ο δμαρχος Δλτα, Ευθμιος Φωτπουλος.

Η προτεινομνη πρξη περιλαμβνει τσσερα (4) υποργα. Το 1ο υποργο αφορ το τεχνικ ργο της ανακατασκευς-αναπαλαωσης του παλαιο δημ. σχολεου Σνδου και την μετατροπ του σε νο δημαρχεο Σνδου. Το 2ο υποργο αφορ την υπηρεσα τεχνικο συμβολου κατ την διρκεια υλοποησης της πρξης. Το 3ο υποργο αφορ την προμθεια εξοπλισμο ΤΠΕ για τις ανγκες της νας χρσης του κτιρου και το 4ο υποργο αφορ τη προμθεια του λοιπο εξοπλισμο (γραφεα κλπ) του κτιρου. Το ργο «Ανακατασκευ – Αναπαλαωση παραδοσιακο δημοτικο σχολεου Σνδου και μετατροπ του σε νο δημαρχιακ μγαρο Δμου Δλτα» αφορ την πραγματοποηση των απαρατητων εργασιν στο κτριο του παλιο Δημοτικο Σχολεου Σνδου προκειμνου να στεγαστον υπηρεσες του Δμου Δλτα.

Το κλυφος του κτιρου εναι διατηρητο και χαρακτηρισμνο σαν μνημεο απ το 2008. Η χρση παραμνει δημσια εν απαιτονται ορισμνες βελτισεις στην εσωτερικ διαρρθμιση στε να εναρμονζονται με τις σγχρονες απαιτσεις ενς, ανοικτο προς το κοιν, χρου δημοτικν υπηρεσιν. Καθς το κτριο χει κριθε διατηρητο κατ την ανακατασκευ διατηρεται το κλυφος ως χει.

• Στο κτριο προστθεται ανελκυστρας εν στη σοφτα δημιουργεται ενιαος χρος εκθσεων-εκδηλσεων. 
• Προβλπεται, επσης, διαμρφωση πρσβασης για τομα με ειδικς ανγκες μειωμνης κινητικτητας (Α.Μ.Ε.Α.)
• Ο χρος τη πλατεας διατηρεται ενιαος προκειμνου να καλψει τις ανγκες των επιθυμητν χρσεων.
• Περιμετρικ του κτιρου καθς και στα δρομκια πρσβασης απ την οδ Παπγου και τον πεζδρομο θα γνει να δαπεδστρωση με μαρμρινους κυβλιθους.
• Οι επιφνειες πρασνου ενισχονται με φτευση νων δντρων και τοποθτηση μικρν καθιστικν με σκοπ την ανδειξη του κτιρου.

Το συγκεκριμνο κτριο χει μεγλη συναισθηματικ σνδεση με τους κατοκους της Σνδου μιας και στο σχολεο αυτ φοτησαν γενις και γενις. Γι' αυτ και το συγκεκριμνο ργο ανταποκρνεται στην προσδοκα της τοπικς κοινωνας για τη δισωσ του. Εναι να ργο που συμβλλει στη διατρηση της αρχιτεκτονικς κληρονομις και ταυτχρονα της συλλογικς μνμης του τπου. Το κτριο του παλιο Δημοτικο Σχολεου Σνδου θεμελιθηκε το 1932, επ κυβρνησης Ελ. Βενιζλου με Υπουργ Παιδεας το Γ. Παπανδρου και με Πρεδρο της Κοιντητας τον Κ. Ζαμδη, στη θση του τριροφου Κονακιο του Χαμντ μπη. Αποπερατθηκε επ προεδρας Δημοσθνη Παπαδπουλου και πρωτολειτοργησε το 1934-1935. κτοτε και μχρι το 1994 λειτουργοσε ως δημοτικ σχολεο και μλιστα τα τελευταα χρνια με διπλ βρδια. Στη συνχεια εγκαταστθηκε εκε ο Λαογραφικς – Πολιτιστικς Σλλογος «Ρδακας», που και λειτουργοσε μχρι πρσφατα.

Το Δημοτικ Σχολεο Σνδου αποτελε να απ τα τελευταα δεγματα σχολικν κτιρων τπου Καλλα καθς εναι χτισμνο στο μεταχμιο της αλλαγς του 1930 -μχρι το 1929 τα σχολικ κτρια ακολουθοσαν μια σχεδιαστικ τυπολογα βασισμνη σε πρτυπα που εχε αναδεξει ο Δ. Καλλας δη απ τα τλη του προηγομενου αινα. Το 1930 η αρχιτεκτονικ των κτιρων αυτν αλλζει και ακολουθε την σγχρονη τση της μοντρνας αρχιτεκτονικς.

       e-mail
284
, 22 2018
23:42

ΠÏοχωÏοÏΠμΠτÎχÎίς ÏυθμοÏÏ‚ οι διÎδικÎσίÎÏ‚ Ï…ÎοποίÎσÎÏ‚ του ÎοσοκομÎίου ÂΠÎίδωΠστΠÎÎσσÎÎοÎίκÎ

Προχωρον με ταχες ρυθμος οι διαδικασες υλοποησης του νοσοκομεου «Παδων» στη Θεσσαλονκη

Επσκεψη στο Νοσοκομεο Παπαγεωργου πραγματοποησαν την Πμπτη 21 Ιουνου 2018 εκπρσωποι του Ιδρματος Σταρος Νιρχος, στο πλασιο της πρωτοβουλας «Στηρζοντας την Υγεα στην Ελλδα» που υλοποιε το δρυμα και προβλπει, μεταξ λλων, τον σχεδιασμ, την κατασκευ και τον εξοπλισμ του Νοσοκομεου Παδων στη Θεσσαλονκη.

 

Στην επσκεψη του κλιμακου συμμετεχαν νοσοκομειολγοι, γιατρο, νοσηλευτς και τεχνοκρτες, οι οποοι θα αναλβουν το σχεδιασμ του Παιδιατρικο Νοσοκομεου. Παρν στην επσκεψη ταν συνεργτες του υπουργεου Υγεας, ο διοικητς της 4ης ΥΠΕ Μακεδονας- Θρκης Ευστρτιος Πλωμαρτης, καθς και η συμβουλευτικ ομδα διεθνς καταξιωμνων ειδικν στον χρο τους, πως το Πανεπιστμιο και το Νοσοκομεο Johns Hopkins των ΗΠΑ, που αποτελε μακροχρνιο συνεργτη του Ιδρματος σε πληθρα δωρεν αν τον κσμο. 

Τα μλη του κλιμακου υποδχτηκε ο πρεδρος του ΔΣ του Νοσοκομεου Βασλης Παπς ο οποος κανε μια σντομη αναφορ στη λειτουργα του Γ.Ν. Παπαγεωργου και ξενγησε τους επισκπτες μπροστ στη μακτα του Νοσοκομεου που βρσκεται στο κεντρικ χωλ. Οι λληνες και ξνοι ειδικο συνεργτες του Ιδρματος Σταρος Νιρχος και του υπουργεου Υγεας δειξαν ντονο ενδιαφρον για τις υποδομς και τις παρεχμενες παιδιατρικς υπηρεσες του Γ.Ν. Παπαγεωργου.

Στη διρκεια της επσκεψης, αναφρθηκε τι οι διαδικασες υλοποησης της πρωτοβουλας για την Υγεα και ειδικτερα του σχεδιασμο, της κατασκευς και του εξοπλισμο του Νοσοκομεου Παδων στη Θεσσαλονκη προχωρον με ταχες ρυθμος, με την ενεργοποηση δικτου συνεργατν απ λο τον κσμο και ακολουθντας το πρτυπο υλοποησης του Κντρου Πολιτισμο δρυμα Σταρος Νιρχος. 

       e-mail
252
, 18 2018
20:39

ΤΟΥ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ

Αν και ο χρνος που απομνει ως το νοιγμα της κλπης για τις επμενες δημοτικς εκλογς, εναι ακμη μακρς η Ζυμσεις(με αλλ και)χωρς ζυμρι…! Σμφωνα με αποκλειστικς πληροφορες του υπογρφοντα χουν εδη ξεκινσει...

 

Την προηγομενη εβδομδα μηνιαα εφημερδα που κυκλοφορε στην περιοχ μας εχε σαν κυραρχο θμα  το αποκλειστικ ρεπορτζ που εχαμε κνει  για τον δμο Δλτα ( πλρης επιβεβαωση )και αυτ μας δνει κουργιο και δναμη να συνεχσουμε με κουργιο και αξιοπιστα το ρεπορτζ για τους δμους της περιοχς που κυκλοφορει η εβδομαδιαια εφημερδα - περιοδικ "ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ" Θεσσαλονκης...

ΠΑΤΗΣΤΕ ( Η ΜΠΗΤΕ ) ΕΔΩ: https://takalantapress.blogspot.com/2018/06/blog-post_28.html

Η ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ: http://e-makedoniapress.gr/%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B7%CE%B4%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BF-%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B7/

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ : Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

       e-mail
525
, 6 2018
18:35

Ξεκιν την προσεχ Δευτρα 11.06.2018 η υποβολ Δηλσεων Κτηματολογου για το Δμο Δλτα και συγκεκριμνα για τις Δημοτικς Κοιντητες Σνδου, Χαλστρας, Καλοχωρου, Κυμνων και Νων Μαλγρων.

Οι δικαιοχοι που χουν ιδιοκτησα στις ως νω Δημοτικς Κοιντητες, θα μπορον μχρι τις 11 Σεπτεμβρου,  να δηλσουν τα δικαιματ τους στο Γραφεο Κτηματογρφησης που θα λειτουργε στη Σνδο επ της οδο Νικ. Πλαστρα 9(Κτριο  ΚΕΠΕΣ) ηλεκτρονικ μσω της ιστοσελδας www.ktimatologio.gr

Το Γραφεο Κτηματογρφησης θα λειτουργε κθε Δευτρα, Τρτη, Πμπτη και Παρασκευ απ τις 8:00 ως τις 16:00 και κθε Τετρτη απ τις 8:00 ως τις 20:00.

Για περισστερες πληροφορες καλστε στο τηλφωνο επικοινωνας του Γραφεου Κτηματογρφησης Σνδου: 2310795900 (φαξ 2310795777) ενημερωθετε μσω της ιστοσελδας www.ktimathessaloniki.gr.

Οι πολτες που διαμνουν στην ημεδαπ χουν στην διθεσ τους τρεις (3) μνες προθεσμα για να υποβλλουν τις δηλσεις τους, δηλαδ μχρι τις 11.09.2018, εν οι διαμνοντες στο εξωτερικ χουν προθεσμα ξι (6) μηνν, δηλαδ μχρι τις 11.12.2018.

Η υποβολ δηλσεων εναι υποχρεωτικ για λους και αφορ στο δικαωμα επ του ακιντου και χι στο ακνητο. Οδηγες προς τους δικαιοχους καθς και τα ειδικ ντυπα δλωσης δικαιματος θα διατθενται στο γραφεο κτηματογρφησης και μσω της ιστοσελδας www.ktimatologio.gr.

Η μη υποβολ δλωσης συνεπγεται τις κατ το νμο προβλεπμενες κυρσεις. Σμφωνα με την Ελληνικ Κτηματολγιο, τα ακνητα τα οποα δεν θα δηλωθον κατ τη διρκεια της κτηματογρφησης, θα καταγραφον στις Πρτες Εγγραφς ως «αγνστου ιδιοκττη» και εφσον δεν πραγματοποιηθον οι σχετικς διορθσεις στις προβλεπμενες προθεσμες, θα περιλθουν στην κυριτητα του Ελληνικο Δημοσου. Συνεπς εναι ιδιατερα κρσιμο, οι δικαιοχοι να προσλθουν το αργτερο ως την ημερομηνα λξης της προθεσμας συλλογς δηλσεων ιδιοκτησας, δηλαδ μχρι και τις 11.09.2018 (κτοικοι εσωτερικο) & 11.12.2018 (κτοικοι εξωτερικο), για να υποβλλουν την δλωση τους, προκειμνου να αποφγουν πρσθετες επιβαρνσεις στο μλλον.

       e-mail
«<34567891011>»

blog
- blog ...!

-... - - - - -

..1 ( ) "..." ...!!!

Y..2 ...... ...
11/12 !
4/12 : 1.500
4/12