Γάτος...Ο Μακεδών!
Φίλους έχω μόνο τα ποντίκια...
Λίγα λόγια για εμένα
Στην αρχή ήμουν άσπρος...! αλλά με τις βλακίες που ακούω και βλέπω καθημερινά έγινα μαύρος...!
Σελίδες


Η πρόκληση του «Καλλικράτη»
1055 αναγνώστες
Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010
01:24

Το στοίχημα στον «Καλλικράτη» είναι το ραντεβού με τον πολίτη στο χωριό του, στη γειτονιά του, κοντά στο σπίτι του. Αν αυτό δεν συμβεί ο «Καλλικράτης» κινδυνεύει να μεταπέσει σε ένα χαώδες και απρόσωπο σύστημα που θα απειληθεί διπλά από τη γραφειοκρατία -για την αντιμετώπισή της άλλωστε δημιουργήθηκε. Αναφέρουμε τους νέους θεσμούς με τους οποίους άμεσα, μετά την ψήφιση του «Καλλικράτη», θα έρθουν αντιμέτωποι οι πολίτες. Είναι θεσμοί που στόχο έχουν τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση του δημότη και την καλύτερη εκπροσώπησή του με διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο. Ανήκει και στους πολίτες η ευθύνη να αξιοποιήσουν αυτούς τους θεσμούς και να τους «εκμεταλλευτούν». Με την καλή έννοια...

- Πρώτο και σημαντικό, και πάλι τα ΚΕΠ:
1.200 περίπου ΚΕΠ που θα δημιουργηθούν, μαζί με τα 1.000 ήδη υπάρχοντα, θα αποτελούν τον πρώτο πυρήνα εξυπηρέτησης των δημοτών όπου κι αν αυτοί βρίσκονται και κυρίως σε απομακρυσμένους ορεινούς και νησιωτικούς οικισμούς. Τα δημοτικά ΚΕΠ δεν αρκεί να ιδρυθούν, πρέπει και να εκσυγχρονιστούν. Ετσι στους σχεδιασμούς υφίσταται η ονομασία δημοτικά e-ΚΕΠ, που σημαίνει ότι ο θεσμός προχωρά με τη χρήση της πληροφορικής και τη συμβολή ικανών υπαλλήλων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης του δημότη.Τα e-ΚΕΠ βρίσκονται σε κάθε γειτονιά ή χωριό ανάλογα με τις ανάγκες του πληθυσμού κι εκεί παρέχονται οι βασικές υπηρεσίες της δημοτικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Πολίτες και επιχειρήσεις θα έχουν ένα σημείο αναφοράς για τις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες και δεν θα χρειάζεται να υποβάλουν χαρτιά και αιτήματα σε διαφορετικά καταστήματα που εκπροσωπούν το κράτος. Ο στόχος στον «Καλλικράτη» είναι η άσκηση κάθε αρμοδιότητας να γίνεται σε ένα επίπεδο χωρίς την πολυδιάσπασή της ώστε ο πολίτης να εξυπηρετείται σε ένα σημείο για να μειωθεί και η ταλαιπωρία και οι χρόνοι για την ολοκλήρωση της συναλλαγής με τις υπηρεσίες.
- Κάρτα δημότη
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην υπηρεσία του πολίτη. Στον «Καλλικράτη» εισάγεται η έξυπνη «κάρτα του δημότη», που θα είναι και η επίσημη δοκιμή για τη δημιουργία στη συνέχεια της κάρτας του πολίτη. Με αυτήν περνούν οι δήμοι στην αυτόματη εξυπηρέτηση, για παράδειγμα για έκδοση πιστοποιητικών και άλλων χαρτιών οικογενειακής κατάστασης κ.τ.λ. Μια δεύτερη χρησιμότητα είναι η συμμετοχή του πολίτη μέσω αυτής της κάρτας σε δημοκρατικές διαδικασίες όπως τοπικά δημοψηφίσματα για τοπικά ζητήματα, πάνελ κ.ά.
- Διοικητική βοήθεια στο σπίτι
Είναι μια υπηρεσία που αποτελεί αυτοτελές γραφείο το οποίο υπάγεται απευθείας στον δήμαρχο, με στόχο να παρέχεται βοήθεια στο σπίτι σε άτομα που έχουν αντικειμενική δυσκολία προσβασιμότητας σε ΚΕΠ ή άλλες υπηρεσίες του δήμου όπως είναι οι υπερήλικες και άτομα με ειδικές ανάγκες. Μέχρι τώρα αυτοί οι δημότες πρέπει να βρουν έναν άλλο άνθρωπο να διεκπεραιώσει τις υποθέσεις του με επικυρωμένα πληρεξούσια που συχνά δημιουργούν προβλήματα στους ίδιους και τις οικογένειές τους.
- Επιτροπή διαβούλευσης
Στους δήμους και τις περιφέρειες συγκροτείται Επιτροπή Διαβούλευσης, που είναι ένα γνωμοδοτικό όργανο στο οποίο συμμετέχουν τοπικά επιμελητήρια και εκπρόσωποι σημαντικών επιχειρηματικών κλάδων του δήμου ή της περιφέρειας και απλοί πολίτες. Ο στόχος είναι να θεσμοθετηθεί η συμμετοχή του πολίτη στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της περιοχής του και να υπάρξει γόνιμος διάλογος και προβληματισμός για τα σημαντικά ζητήματα του δήμου.
- Γενικές συνελεύσεις
Στις τοπικές κοινότητες που έχουν έως 2.000 κατοίκους καλούνται οι πολίτες μαζί με τους φορείς της τοπικής κοινότητας τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο σε συνέλευση. Εκεί κατατίθενται από τα αρμόδια όργανα αλλά και από τους πολίτες προτάσεις ανάλογα με τις ανάγκες και τα προβλήματα που υπάρχουν και κυρίως αναφέρεται μέσα από ιεράρχηση ποιες είναι οι προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη. Ετσι υπάρχουν αποφάσεις σε πρώτο επίπεδο λειτουργίας της δημοκρατίας για:
- Τα έργα που πρέπει να γίνουν στην περιοχή.
- Τις υπηρεσίες που πρέπει να δημιουργηθούν για την τουριστική ανάπτυξη και την προβολή της τοπικής κοινότητας.
- Την εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων και κάθε άλλο θέμα που θα προκύψει για την περιοχή.
Διαφάνεια στο Διαδίκτυο
Κάθε απόφαση σε όλα τα όργανα των δήμων και των Νομικών Προσώπων του είναι υποχρέωση των αρμοδίων να αναρτάται στο Διαδίκτυο. Αυτό είναι σημαντικό αν αναλογιστεί κανείς πόσες αποφάσεις σήμερα δεν τυγχάνουν της ευρύτερης δημοσιότητας με αποτέλεσμα πολίτες να μην ενημερώνονται για το πού πηγαίνουν τα χρήματά τους ή να μη γνωρίζουν τίποτα για ειδήσεις που τους ενδιαφέρει να αξιοποιήσουν προσωπικά.
- Συμπαραστάτης δημότη και επιχειρήσεων
Ενας ακόμα «Καλλικράτειος θεσμός» με στόχο τη μείωση της κακοδιοίκησης, την εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων της περιοχής. Σε κάθε δήμο και περιφέρεια επιλέγεται ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας το οποίο ορίζεται Συμπαραστάτης. Είναι το άτομο που θα δέχεται τις καταγγελίες πολιτών και των επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου ή των δημοτικών επιχειρήσεων και θα διαμεσολαβεί ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα. Είναι υποχρεωμένος μέσα σε 30 ημέρες εγγράφως ή ηλεκτρονικά να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο. Ο Συμπαραστάτης συντάσσει έκθεση κάθε χρόνο. Η έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού και περιφερειακού συμβουλίου. *
 
 
Το ΠαΣοΚ παραπέμπει τον Τσοχατζόπουλο στην Επιτροπή Διαφάνειας
Στην Επιτροπή Διαφάνειας παρέπεμψε ο Γραμματέας του ΠαΣοΚ Σωκράτης Ξινίδης τον πρώην υπουργό Ακη Τσοχατζόπουλο ώστε αυτή να ελέγξει κατά πόσο έχουν βάση αλήθειας τα δημοσιεύματα που συνδέουν το όνομα του με εταιρείες που διαχειρίζονταν χρήματα της Μονής Βατοπεδίου.


Το σκάνδαλο της Siemens αγγίζει τη Ν.Δ.
Σάλο προκαλούν οι αποκαλύψεις ότι από σημείωμα του Μιχ. Χριστοφοράκου προκύπτει ότι η Siemens έδωσε μίζα σε υπουργό της Νέας Δημοκρατίας το 2008.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» η Νέα Δημοκρατία διά του εκπροσώπου της στην Εξεταστική Επιτροπή Κ. Τζαβάρα επιχείρησε να βγάλει πλαστό το έγγραφο, αλλά στελέχη της Εξεταστικής κάνουν ένα βήμα παραπάνω και μιλούν για μια μίζα που (μπορεί να) φτάνει τα 2 εκατ. ευρώ- και άρα η αναφορά στο 50% να αφορά ένα εκατομμύριο!«Απόφαση του κυρίαρχου λαού»
Νίκολα Γκρούεφσκι
Δεν πρέπει να διακόψουμε τις διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα
Πιστός στη γραμμή της αδιαλλαξίας, αναφορικά με το ζήτημα της ονομασίας της ΠΓΔΜ, εμφανίζεται και πάλι ο πρωθυπουργός της χώρας Νίκολα Γκρούεφσκι, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει απειλή, η οποία μπορεί να μας αναγκάσει να βλάψουμε τα κρατικά και εθνικά μας συμφέροντα» και ότι «ο λαός είναι κυρίαρχος και αυτός αποφασίζει για το όνομα και την ταυτότητά του».Απάντηση στις βολές για τις προσλήψεις
Φίλιππος Πετσάλνικος
Προαναγγέλλει αλλαγές στη συνταξιοδότηση των βουλευτών
Αλλαγές στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των βουλευτών και «οροφή» στις συνεδριάσεις επιτροπών, προαναγγέλλει ο πρόεδρος της Βουλής. Ο Φίλιππος Πετσάλνικος τάσσεται υπέρ του αναδρομικού ελέγχου του «πόθεν έσχες» υπουργών, κυβερνητικών αξιωματούχων, βουλευτών της τελευταίας 20ετίας, για τη διαμάχη με τον Γ.Ραγκούση δηλώνει πως το θέμα είναι λήξαν, ενώ για τις προσλήψεις υπαλλήλων στο Κοινοβούλιο τονίζει πως είναι άδικο να του χρεώνονται αποφάσεις του παρελθόντος.
Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» ο κ. Πετσάλνικος επισημαίνει ότι οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των βουλευτών θα εξεταστούν «προς την κατεύθυνση της ορθολογικοποίησης και της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος» και παράλληλα υπογραμμίζει πως είναι δικαιολογημένη η οργή του κόσμου για το γεγονός ότι κανείς δεν τιμωρείται σε σχέση με τα σκάνδαλα που έχουν ανακύψει.Κλαδικό πρόγραμμα, ύψους 15 εκατ. ευρώ, μέσω ΕΣΠΑ προανήγγειλε η Λ.Κατσέλη
Για ένδυση, υπόδηση, δέρμα
Εντός της εβδομάδας θα δημοσιευθεί κλαδικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, υπόδηση και δέρμα, ύψους 15 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη,  στην ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών.
 
 
 
 
Οικογένεια σε (οικονομική) κρίση!
Ακόμα κι η πιο δεμένη οικογένεια ρυθμίζεται εδώ και χρόνια από τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Ετσι μια κάποια επιδεξιότητα για να εξηγήσουμε την κρίση στα βλαστάρια μας κρίνεται αναγκαία...
Πλανάται πλάνην οικτρά όποιος γονιός βαυκαλίζεται με την ιδέα ότι το μικρό παιδί του δεν έχει πάρει χαμπάρι την οικονομική κρίση, επειδή προς το παρόν εκείνος αισθάνεται οικονομικά εύρωστος. Τέτοιες υπερφίαλες συμπεριφορές μάς έφτασαν έως εδώ: ο οικογενειάρχης δανειζόταν προκειμένου να εξασφαλίσει καταναλωτικά αγαθά στα παιδιά του, αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν έκανε κάτι περισσότερο από το να υποσκάπτει το μέλλον τους. Οφείλουμε λοιπόν να εξηγήσουμε στα παιδιά μας ότι τα λεφτά τελείωσαν. Ετσι κι αλλιώς, τα ξέρουν όλα - που λέει και το τραγούδι. Σε κάθε περίπτωση, όμως, έχουμε χρέος να τα προετοιμάσουμε για τα δύσκολα χρόνια που θα ζήσουν. Επειδή το οικονομικό χάος θα είναι η κυριότερη κληρονομιά που θα τους αφήσουμε, τουλάχιστον ας μη δίνουμε μια ψεύτικη εικόνα για να μην τα πληγώσουμε, διότι μοιραία θα αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα. Τα δε πολύ «προστατευμένα» παιδιά θα εξελιχθούν στους πιο ευάλωτους πολίτες του κόσμου.
 
 
 
 
Έντονες διεθνείς αντιδράσεις και οργή προκαλεί η επίθεση Ισραηλινών κομάντος τα ξημερώματα στα πλοία του «στολίσκου της ελευθερίας» που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον εννέα και να τραυματιστούν περίπου 20 από τους επιβαίνοντες. Η επίθεση έγινε σε διεθνή ύδατα, ενώ το Τελ Αβίβ έχει επιβάλλει εμπάργκο πληροφόρησης. Καταδικάζει τη χρήση βίας η ελληνική κυβέρνηση και ματαιώνει προγραμματισμένη ελληνο-ισραηλινή αεροπορική άσκηση.
 
 
«Οργή» ΠΑΟΚ για την απόσυρση της χορηγίας του ΟΠΑΠ
Μετά τη σημερινή απόφαση του ΟΠΑΠ ΑΕ να μην επιχορηγήσει το σύλλογο για τα βελτιωτικά έργα στην Τούμπα, έντονη ήταν η αντίδραση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία με ανακοίνωσή της τονίζει ότι «έχει ανάγκη μόνο τη χορηγία της αγάπης του κόσμου της». Η ανακοίνωση: Η υπαναχώρηση της ΟΠΑΠ ΑΕ σχετικά με την επιχορήγηση για τα αναγκαία -για λόγους ασφαλείας- έργα στο γήπεδο της Τούμπας μας γεμίζει οργή κι αγανάκτηση, καθώς και απόλυτη βεβαιότητα ότι προήλθε από πολιτικές παρεμβάσεις. Είχαμε εγκαίρως αντιληφθεί τις προθέσεις της Πολιτείας απέναντι στον ΠΑΟΚ. Πρόλαβε και μας το έδειξε η προηγούμενη κυβέρνηση και ο προηγούμενος υφυπουργός Αθλητισμού, που έμεινε προκλητικά στις υποσχέσεις και στα λόγια. Το βλέπουμε και τώρα... Αν ο Υπουργός Πολιτισμού, ο υφιστάμενός του Γ.Γ. Αθλητισμού, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και η διοίκηση της ΟΠΑΠ ΑΕ θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο καταπολεμούν τη βία, περιμένουμε να κοπούν ΟΛΕΣ οι κρατικές χορηγίες σε ομάδες, οι οπαδοί των οποίων δημιούργησαν επεισόδια. Θα περιμέναμε την ίδια ευαισθησία στις τόσες αφορμές που σας δόθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν κι από άλλους συλλόγους.
 
 
 
Καταδικάζει η Ν.Ε. Α΄Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ την ισραηλινή βία
«Η σημερινή εγκληματική και δολοφονική επίθεση του Ισραηλινού στρατού στους ειρηνικούς ακτιβιστές που έπλεαν προς τη Γάζα αποτελεί βάρβαρο έγκλημα τόσο με όρους διεθνούς δικαίου, όσο και με όρους ανθρωπιστικούς. Η επίθεση στα διεθνή ύδατα, οι δολοφονίες, οι τραυματισμοί και οι απαγωγές ακτιβιστών συνιστούν πράξεις κρατικής πειρατείας και τρομοκρατίας, που αρμόζουν μόνο σε κράτη παρίες και όχι σε κράτη που ανήκουν στο σύγχρονο πολιτισμένο κόσμο», επισημαίνει σε ανακοίνωση της η Ν.Ε. Α' Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ. Τονίζει ότι "αποτελούν τη συνέχεια του εγκληματικού αποκλεισμού της Γάζας" και υπογραμμίζει: "Δε δεχόμαστε την κρατική τρομοκρατία του Ισραήλ, ούτε τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας. Είμαστε αλληλέγγυοι με τον αγωνιζόμενο παλαιστινιακό λαό, με τους Ισραηλινούς ειρηνιστές και φυσικά με τις εκατοντάδες ακτιβιστών, των οποίων η στάση εκφράζει όλους μας και συνιστά οδηγό για τις ενέργειες όλων μας. Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων της σημερινής βαρβαρότητας. Άμεσα να απελευθερωθούν οι απαχθέντες από το κράτος του Ισραήλ. Απαιτούμε από όλα τα κράτη που θέλουν να θεωρούνται πολιτισμένα να δείξουν την οργή τους απέναντι σε τέτοιες ενέργειες και να απομονώσουν τέτοιες συμπεριφορές".
 
 
 
 
 
Γιορτή της Τράτας στη Νέα Μηχανιώνα
Τους ψαράδες που επιστρέφουν ύστερα από ένα πολύμηνο ταξίδι στη θάλασσα, τιμάει ο δήμος Μηχανιώνας με τη «Γιορτή της Τράτας», που διοργανώνει στις 5 και 6 Ιουνίου, στο αμφιθέατρο Πεύκων, με την υποστήριξη του ΚΕ.ΠΟ.ΘΕ. νομαρχίας Θεσσαλονίκης. Οι εκδηλώσεις θα αρχίσουν το Σάββατο 5 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, με την απονομή τιμητικών διακρίσεων συμμετεχόντων στον 3ο διαγωνισμό του δήμου "Ομορφότερος Ανοιξιάτικος Κήπος". Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί συναυλία με λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια με το Χρήστο Πετρίδη και την παρέα του. Την Κυριακή 6 Ιουνίου το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 9 με την 5η Χορωδιακή συνάντηση. Θα λάβουν μέρος οι χορωδίες: Χορωδία Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Μουδανίων, Μικτή Χορωδία του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Αλμωπίας "Ο Αρίων", Χορωδία Δήμου Επανομής, Χορωδία Μικρασιάτικου Συλλόγου Δήμου Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης και η Παραδοσιακή Χορωδία Δήμου Μηχανιώνας. Το διήμερο των εκδηλώσεων θα λειτουργήσει έκθεση φωτογραφίας από "Κήπους" του δήμου Μηχανιώνας. Το Σάββατο 5 Ιουνίου, θα προσφέρονται δωρεάν άφθονες γαριδούλες μαγειρεμένες με ποικίλους τρόπους και άφθονη ρετσίνα – κρασί.
 
 
Θ. Γιαννακόπουλος, ο εκλεκτός
 
Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Βαρδινογιάννης, με τον τέως πρόεδρο του Ερασιτέχνη ΠΑΟ, Θανάση Γιαννακόπουλο
Το λατρεμένο, παλιό αλλά διαχρονικό, τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα περιγράφει άριστα την απεγνωσμένη προσπάθεια του Παναθηναϊκού να βγει από το διοικητικό αδιέξοδο: «Πού ‘σαι Θανάση... (Γιαννακόπουλε)... ήθελα να σ’ αντάμωνα (βλέπε θέση προέδρου)... η γρουσουζιά να σπάσει...»...
Η διαδρομή προς τη, φαινομενικά ιδανική, επιλογή για την κεφαλή της ΠΑΕ είναι σαφώς μικρότερη από την αντίστοιχη που οδηγεί στη λύση Πατέρα και η... αντάμωση, αυτήν τη φορά με εντελώς διαφορετική κατάληξη, είναι πολύ πιθανό να γίνει το απόγευμα της Τετάρτης, στην τρίτη και τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ με σκοπό την ανάδειξη νέου προέδρου.
Ο Θανάσης Γιαννακόπουλος, με την ομοφωνία που απέσπασε στο προηγούμενο συμβούλιο..., προσέφερε το πλέον ατράνταχτο επιχείρημα σε όλα τα «στρατόπεδα» για να τον... πρεσάρουν όλο και περισσότερο, προκειμένου να κάνει στροφή 180 μοιρών στο 48ωρο που μεσολαβεί και από το πρωί της Πέμπτης να είναι το αφεντικό της ΠΑΕ για την ερχόμενη σεζόν.
Στο στενό... μαρκάρισμα φαίνεται να δηλώνει «παρών» και ο τέως πρόεδρος που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχει σήμερα επαφή με αντιπροσωπεία των οργανωμένων για να τους ζητήσει να στηρίξουν την επιλογή Θ. Γιαννακόπουλου.
Αλλωστε, όλα δείχνουν πως ο Ν. Πατέρας έχει βάλει τελεία και παύλα στο σενάριο επαναδιαπραγμάτευσης με τον Γιάννη Βαρδινογιάννη, εμμένει στην παραίτησή του και πρέπει να γυρίσουν όλα ανάποδα για να υπάρξει νέα προσέγγιση μεταξύ των δύο ανδρών.
 
 
200.000 εργαζόμενοι με τον φόβο των μετατάξεων και τον τρόμο των απολύσεων
Ο«Καλλικράτης» είναι πλέον νόμος του κράτους και περίπου 200.000 εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκονται σε αναστάτωση καθώς πρέπει να αντιμετωπίσουν τον «σκόπελο» των αναγκαστικών μετατάξεων που αποτελούν βεβαιότητα καθώς ήδη έχουν ανακοινωθεί, αλλά και την απειλή των απολύσεων που υφίστανται ως ενδεχόμενο ιδιαίτερα με τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις υπηρεσιών. Σίγουρο πάντως είναι ότι ο «Καλλικράτης» θα φέρει μετατάξεις και μάλιστα αμέσως, που θα πει ότι μέσα στο καλοκαίρι θα αρχίσει και θα ολοκληρωθεί ένας πρώτος κύκλος εθελοντικών μετατάξεων των δημοτικών υπαλλήλων των οποίων οι θέσεις θα καταργηθούν με τον έναν ή άλλο τρόπο (νομαρχιακοί υπάλληλοι, υπάλληλοι καταργημένων ή συγχωνευμένων δημοτικών επιχειρήσεων).
Υποχρεωτικές
Από το φθινόπωρο, αν δεν έχουν αποδώσει οι εθελοντικές μετατάξεις, θα αρχίσουν οι υποχρεωτικές. Από το υπουργείο Εσωτερικών διά στόματος Ραγκούση έχει ειπωθεί ότι ο Σεπτέμβρης θα σημάνει την αρχή των υποχρεωτικών μετατάξεων. Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση αισθάνονται ανασφάλεια, όχι μόνο λόγω των υποχρεωτικών μετατάξεων, αλλά κυρίως λόγω των απολύσεων που φοβούνται ότι θα υπάρξουν και μάλιστα όχι μόνο στις τάξεις των συμβασιούχων
 
 
 
 
 
Το καλοκαιρινό «Αθλητικό Camp Θέρμης 2010»
Το «Αθλητικό Camp Θέρμης 2010» που διοργανώνει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητικής Ανάπτυξης Θέρμης δίνει τη δυνατότητα σε αγόρια και κορίτσια να αναπτύξουν το ταλέντο τους στο ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ και το τένις. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα του Αθλητικού Κέντρου Θέρμης που στοχεύει στην εκμάθηση διαφόρων αθλημάτων, στην άθληση και τη δημιουργική ψυχαγωγία των παιδιών μετά τη λήξη των μαθητικών τους υποχρεώσεων. Το πρόγραμμα αφορά όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από το 1996 έως το 2003, ξεκινά στις 08:30 το πρωί και τελειώνει στις 14:00.
Περιλαμβάνει προπονητική και παιχνίδια στα ανοιχτά και κλειστά γήπεδα του Αθλητικού Κέντρου Θέρμης και στη συνέχεια κολύμπι με την επίβλεψη των γυμναστών τους στη Waterland.
To camp θα διοργανωθεί σε δύο περιόδους:
1η περίοδος: 21 Ιουνίου-26 Ιουνίου
2η περίοδος: 28 Ιουνίου-03 Ιουλίου
 
 
 
 
 
«Σηκώνει μανίκια» ο Σωκράτης Κόκκαλης
 
 
Χθες υπήρξε η πληροφορία ότι έγινε και νέα επαφή των Πειραιωτών με τον Βαλβέρδε, ο οποίος παραμένει το φαβορί για την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού

 

Αναλαμβάνει δράση ο Κόκκαλης, κλείνει προπονητή και περιμένει Αγγελόπουλους και Λαυρεντιάδη.
Με τα μέχρι τώρα δεδομένα θεωρείται σχεδόν απίθανο να φτάσουν σε συμφωνία ο πρόεδρος του Ολυμπιακού με τον Β. Μαρινάκη, καθώς διαφωνεί πλήρως με τους όρους που έβαλε ο εφοπλιστής στην επιστολή που του έστειλε. Κατά συνέπεια, αν δεν υπάρξει κάποια θεαματική ανατροπή τις επόμενες ώρες (ο Β. Μαρινάκης επιστρέφει σήμερα στην Ελλάδα), ο Σ. Κόκκαλης θα πάει στα γραφεία της ΠΑΕ (σήμερα ή αύριο) και θα «χαράξει» την πορεία των «ερυθρολεύκων» για τη νέα χρονιά.
Βασικό του μέλημα είναι να κλείσει προπονητή, με τον Ερν. Βαλβέρδε να είναι το μεγάλο φαβορί και τους Γκ. Μανθάνο και Μ. Χιμένεθ να έπονται σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία με τον 46χρονο τεχνικό.
Χθες υπήρξε η πληροφορία ότι έγινε και νέα επαφή των Πειραιωτών με τον Βαλβέρδε και συμφωνήθηκε οι δύο πλευρές να μιλήσουν Τετάρτη με Πέμπτη, όταν θα έχει ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό τοπίο, ώστε να κλειστεί ραντεβού.
Αν τώρα και πάλι δεν υπάρξει «χάπι εντ», οι Πειραιώτες έχουν ενημερωθεί ότι οι Μανθάνο, Χιμένεθ είναι θετικοί στο ενδεχόμενο να δουλέψουν στον Ολυμπιακό.
Πρώτα, όμως, αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον οι τοποθετήσεις του Σ. Κόκκαλη για το τι σκέφτεται να κάνει από εδώ και πέρα.
Οι στενοί του συνεργάτες είναι πεπεισμένοι ότι θα συνεχίσει μόνος του αν δεν βρεθεί κάποιος επενδυτής τις επόμενες μέρες.
Οι επαφές συνεχίζονται με την οικογένεια του Κ. Αγγελόπουλου και οι τελευταίες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται τα αφεντικά της ΚΑΕ να συμμετάσχουν και στην ΠΑΕ με ένα ποσό μέχρι 10 εκ. ευρώ και να υπάρξει ένα πλάνο τριετίας για να αποκτήσουν την πλειοψηφία των μετοχών. Οπως, δηλαδή, έγινε και στο μπάσκετ.
Επίσης, εξετάζεται και η περίπτωση του Λ. Λαυρεντιάδη, ο οποίος κατέχει ήδη το 10% της ΠΑΕ και το 50% της Καραϊσκάκης ΑΕ.
Στον νέο Ολυμπιακό περίοπτη θέση θα έχει ο Β. Γκαγκάτσης, ο οποίος μπορεί και αυτή την εβδομάδα να πάρει επίσημα το χρίσμα, ενώ, αν δεν παραμείνει στη θέση του προέδρου ο Σ. Κόκκαλης, θα τον αντικαταστήσει ο Π. Κόκκαλης ή ο Γ. Λούβαρης.
Μέσα στην εβδομάδα θα γίνουν συναντήσεις και με τους Ζεβλάκοφ (έπαθε θλάση με την εθνική Πολωνίας), Λούα - Λούα για να συζητήσουν την παραμονή τους στην ομάδα. Επίσης, θα υπάρξει επαφή με τη Ραπίντ Βουκουρεστίου, προκειμένου ν’ αποκτήσουν τα δικαιώματα του Πάρντο.
Οσο για τον Νικοπολίδη, θα τον συναντήσει ιδιαιτέρως ο Σ. Κόκκαλης, με σκοπό να τον πείσει να συνεχίσει την ενεργό δράση για έναν ακόμα χρόνο.
Τέλος, μέσα στην εβδομάδα μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις και με τον Ν. Σκόκο. Η πλευρά του παίχτη ισχυριζόταν χθες ότι ο Ολυμπιακός είναι ο πιο πιθανός προορισμός του και ότι έχει βρεθεί η φόρμουλα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.
 
 
 
 
 
ΠΑΟΚ Εκαστος στο είδος του
Το βελούδινο διαζύγιο με τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο αποκατέστησε τις ισορροπίες, όσον αφορά στη διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ. Η αποχώρηση του Πορτογάλου έμοιαζε να είναι θέμα χρόνου με τον Ζήση Βρύζα να επανέρχεται στο πετυχημένο ρόλο που κατείχε πριν από έξι μήνες.
 
 
 
Εκλογές με 42%, ίσως και 47%
Η κατάργηση του 42% ως μέτρου για την εκλογή δημάρχων -και πλέον και περιφερειαρχών- από την πρώτη Κυριακή υπήρξε μία από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ.
 Και ήταν από τις ελάχιστες -όπως δηκτικά υπογραμμίζουν αρκετοί- που τηρήθηκαν και μετεκλογικά αφού, μέσω του «Καλλικράτη», ο Γιάννης Ραγκούσης επανέφερε το εκλογικό μέτρο του 50% συν 1. Ωστόσο δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αυτό θα ισχύσει στις εκλογές του Νοεμβρίου.
Με μία μάλλον αιφνιδιαστική δήλωση λίγο πριν από την έναρξη της κατ’ άρθρον ψηφοφορίας του «Καλλικράτη», ο υπουργός Εσωτερικών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της διατήρησης του 42%. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, υπήρξε προς στιγμήν η σκέψη το θέμα να κλείσει ήδη από το βράδυ της Πέμπτης με την ψήφιση του 42%. Κατόπιν όμως συνεννοήσεων του υπουργού με τον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Χρήστο Παπουτσή αλλά και με στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου αποφασίστηκε το θέμα να επανεξεταστεί. Άλλωστε, εντός της αιθούσης της ολομέλειας του κοινοβουλίου είχαν απομείνει καμιά εικοσαριά βουλευτές όλο κι όλο, και υπήρχε ο κίνδυνος να κατηγορηθεί η κυβέρνηση για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της τελευταίας στιγμής. Στέλεχος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε χθες στη «Θ» πως «για μας, το θέμα είναι ανοιχτό».

Πιέσεις από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ
Πώς προέκυψε αιφνιδίως το ζήτημα της διατήρησης του 42%; Ο Γιάννης Ραγκούσης εξακολουθεί να είναι αντίθετος προς αυτό και μέχρι τέλους αρνιόταν να ενδώσει στο αίτημα που διατυπωνόταν από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και του ΛΑΟΣ για τη διατήρηση του 42%. Τις τελευταίες ημέρες όμως, λίγο πριν από την εισαγωγή του «Καλλικράτη» προς ψήφιση στη Βουλή, ανάλογο αίτημα ετέθη και από καμιά εικοσαριά βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, το θέμα, που θεωρείτο λήξαν, άνοιξε εκ νέου και, απ’ ό,τι φαίνεται, θα οριστικοποιηθεί εντός του Ιουνίου. Η τελική ρύθμιση θα περιληφθεί είτε στον νέο εκλογικό νόμο, την ψήφιση του οποίου φαίνεται πως επισπεύδει η κυβέρνηση, είτε σε νομοσχέδιο, το οποίο θα ρυθμίζει τις εκλογικές δαπάνες των υποψηφίων καθώς και άλλες εκκρεμότητες που αφορούν τις εκλογές για την αυτοδιοίκηση. Προηγουμένως ο κ. Ραγκούσης θέλει να συνεννοηθεί και με τον πρωθυπουργό, καθώς η επαναφορά του 50% συν 1 ήταν από τις αλλαγές στις οποίες ο Γιώργος Παπανδρέου έχει δείξει ιδιαίτερη επιμονή. Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, η κυβέρνηση θα εξετάσει και ένα ενδιάμεσο σενάριο εκλογής των τοπικών αρχόντων με ποσοστό γύρω στο 47%. Σε μια τέτοια περίπτωση ενδέχεται να μπει ως πρόσθετος όρος για την εκλογή από τον πρώτο γύρο η διαφορά του πρώτου από τον δεύτερο να είναι μεγαλύτερη των 10 ποσοστιαίων μονάδων. Δηλαδή, να εκλέγεται μεν από την πρώτη Κυριακή δήμαρχος ή περιφερειάρχης κάποιος που θα λάβει 47%, αρκεί ο δεύτερος να βρίσκεται κάτω του 37%.


Δήμαρχε, δεν περνάς μια βόλτα από την Ικτίνου;
Όλη η Θεσσαλονίκη ξέρει ότι ο πεζόδρομος της Ικτίνου έχει "καταληφθεί" από τα τραπεζοκαθίσματα των καφετεριών, και μπορεί να φανταστεί τα προβλήματα που δημιουργεί αυτή η κατάσταση στο σχολικό συγκρότημα του 2ου Γυμνασίου - Λυκείου και του 41ου Δημοτικού. Υπάρχει όμως και μία τουλάχιστον εξαίρεση, μιας και στην αντίληψη του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου δεν έχει υποπέσει κάποιο πρόβλημα στην Ικτίνου. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη, στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, όταν έγιναν αναφορές στο επίμαχο θέμα, έκανε τον «γερμανό». Τι κι αν οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων τον είχαν ενημερώσει με αναλυτική καταγγελία τους από την Τρίτη, δύο μέρες πριν από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου; Βέβαια, η ιστορία έχει και παρελθόν, καθώς τον Νοέμβριο του 2009 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία (αριθμός απόφασης 2655/2009) πως δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κατά μήκος του προσώπου του σχολικού συγκροτήματος για λόγους ασφάλειας και λειτουργίας που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και για λόγους προστασίας και ανάδειξης των διατηρητέων κτιρίων. Σε ποιον ανέθεσε το δημοτικό συμβούλιο τις περαιτέρω ενέργειες ώστε να απομακρυνθούν τα τραπεζοκαθίσματα από την πλευρά των σχολείων; Στον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο! Την Παρασκευή, η δημοτική αστυνομία εμφανίστηκε στην Ικτίνου και ζήτησε την απομάκρυνση των τραπεζοκαθισμάτων από την πλευρά των σχολείων, πράγμα που έγινε. Μόνον που το Σάββατο όλα επέστρεψαν στη θέση τους! Μήπως πρέπει αυτή την εβδομάδα, κατά την οποία συνεχίζονται οι εξετάσεις, ο δήμαρχος να περάσει μια βόλτα από την Ικτίνου να δει πώς έχει η κατάσταση και με πόση φασαρία προσπαθούν να γράψουν οι μαθητές;


«ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΛΗ»
Την πρώτη εκδήλωσή τους διοργανώνουν σήμερα οι συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία «Πολίτες που αγωνιούν και ελπίζουν». Θα γίνει στις 8 το βράδυ, στο «Ολύμπιον», και θέμα της είναι «Θεσσαλονίκη δημιουργική πόλη». Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος Τάσος Τζήκας. Θα μιλήσουν επίσης ο αρχιτέκτονας Πρόδρομος Νικηφορίδης, ο επιχειρηματίας Νίκος Στεφανίδης και ο ηθοποιός Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Την ευθύνη του συντονισμού θα έχουν ο εκδότης Νίκος Καρατζάς και ο πολιτικός μηχανικός και πρώην δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Παπάζογλου. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια πρωτοβουλία της εν λόγω κίνησης η οποία φιλοδοξεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στις ζυμώσεις που ξεκίνησαν εν όψει των επικείμενων δημοτικών εκλογών.


ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΙΣ ΔΙΩΞΕΙΣ
Καιρό είχε να δώσει συνέντευξη Τύπου ο Παναγιώτης Ψωμιάδης -εξαιρουμένων ασφαλώς των καθημερινών εμφανίσεών του στα πρωινάδικα και τα μεσημεριανά τηλεοπτικά κους κους. Γι’ αυτό απόρησαν οι δημοσιογράφοι όταν τους ενημέρωσαν από τη νομαρχία ότι ο Παναγιώτης θα τεθεί στη διάθεσή τους, με τη διευκρίνιση ότι θα μιλήσει κυρίως για τα έργα, έτοιμος να δώσει απαντήσεις και για τα αμαρτωλά «45άρια». Την τελευταία στιγμή όμως οι δημοσιογράφοι ενημερώθηκαν -χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις- ότι η συνέντευξη αναβάλλεται.
Εκείνο πάντως που συνεχίζεται είναι η απόπειρα εκφοβισμού και δίωξης των «ενοχλητικών» προς τη διοίκηση υπαλλήλων. Μετά την «πράσινη» συνεργάτιδα του νομάρχη η οποία διεξάγει (εδώ και μήνες) τις ΕΔΕ-παρωδίες, πληροφορούμαι πως στο παιχνίδι μπήκε και ο γενικός γραμματέας της νομαρχίας Δημήτρης Λευκόπουλος. Ο τελευταίος, μετά την ολοκλήρωση του θεάρεστου έργου τής τακτοποίησης συγγενών και φίλων του στη νομαρχία, είχε περιέλθει σε αδράνεια, οπότε τα νέα καθήκοντα που του ανατέθηκαν αποτελούν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για επαναδραστηριοποίηση.


ΠΙΘΑΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
Εκτός από τα όρια των δήμων ο «Καλλικράτης» θα αλλάξει σημαντικά και την ανθρωπογεωγραφία των στελεχών της αυτοδιοίκησης, καθώς τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων διαφοροποιούνται. Δεν ξέρω εάν αυτός είναι ο λόγος που εσχάτως ακούγεται εντόνως από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ το όνομα του περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κίρκου για τον νέο δήμο Επανομής, Θερμαϊκού και Μηχανιώνας, με σύνολο ψηφοφόρων που υπερβαίνει τους 40.000. Ο Γιώργος κατάγεται, ως γνωστόν, από την Επανομή, στην οποία, παρά το καθημερινό πηγαινέλα στην Κοζάνη, εξακολουθεί να είναι «παρών». Υπενθυμίζεται ότι από τους τρεις συνενούμενους δήμους στους δύο είχε επικρατήσει η ΝΔ και στον τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές το κυβερνών κόμμα κατέκτησε ελαφρά υπεροχή.


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Και μία οφειλόμενη διευκρίνιση. Γράψαμε την περασμένη Δευτέρα για τη συνταξιοδότηση του προϊσταμένου τής ταμειακής υπηρεσίας του δήμου Θεσσαλονίκης -του τρίτου, αν δεν απατώμαι, που συνταξιοδοτείται σε διάστημα δυόμισι ετών. Ο Ανέστης Χατζής συνταξιοδοτήθηκε κανονικά -και όχι πρόωρα- έπειτα από ευδόκιμη υπηρεσία 37 ετών. Τους τελευταίους 21 μήνες είχε τοποθετηθεί στην αμαρτωλή και πολύπαθη ταμειακή υπηρεσία, όπου προσπάθησε να καθαρίσει -όσο αυτό ήταν δυνατόν- την κόπρο του Αυγεία που είχε συσσωρευτεί εκεί σχεδόν επί 15ετία. Και, απ’ ό,τι πληροφορούμαι, τα πήγε περίφημα.
 
 
 
Το 82,3 % δηλώνει ότι δεν επιθυμεί στήριξη από τα κόμματα
«ΝΑΙ» ΣΤΟ 42% ΛΕΝΕ ΕΞΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

Θετική αποτίμηση του «Καποδίστρια» από τρεις στους τέσσερις

Πλειοψηφικό ρεύμα ανάμεσα στους δημάρχους της χώρας έχει η εκλογή τους από τον πρώτο γύρο με 42%. Αυτό προκύπτει από τις επώνυμες απαντήσεις των 830 από τους 900 αιρετούς σε σχετικό ερωτηματολόγιο της εταιρείας Κάπα Research. Πρόκειται για έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τις 11 Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2010 κατόπιν παραγγελίας του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ).

Συγκεκριμένα, θετικοί απέναντι στο 42% («είναι σωστό μέτρο») που θεσπίσθηκε από την κυβέρνησης της ΝΔ στις προηγούμενες δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές εμφανίζονται έξι στους δέκα δημάρχους («ναι» 45,1 και «μάλλον ναι» 14,4%), ενώ αρνητικοί οι υπόλοιποι τέσσερις («μάλλον όχι» 12,8 και «όχι» 27,1). Επιπλέον, σχεδόν παραπλήσια είναι τα ποσοστά του να παραμείνει το 42% (56,6%) ή να επανέλθει το 50%+1 (41,8%)

Οι απαντήσεις αυτές εξηγούν εν μέρει και την προαναγγελία του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση από το βήμα της Βουλής την περασμένη Παρασκευή ότι παρότι ψηφίσθηκε το 50%+1 η κυβέρνηση ξεκινά διάλογο με τα κόμματα για την επαναφορά του 42% ή άλλου παραπλήσιου εκλογικού συστήματος (για να διαβάσετε το σχετικό ρεπορτάζ κάντε κλικ εδώ: http://www.aftodioikisi.gr/controlItem.aspx?id=6907)

«Όχι» σε στήριξη από τα κόμματα
Όσον αφορά τη στήριξη από τα κόμματα, εδώ η πλειοψηφία του «όχι» είναι συντριπτική: Το 82,3% δηλώνει ότι δεν θέλει να συνεχίσουν τα κόμματα να δηλώνουν υποστήριξη σε υποψηφίους δημάρχους και μόλις το 12,3 % (λίγο παραπάνω από ένας στους δέκα) λέει «ναι» σ’ αυτή την πρακτική. Επιπλέον, φαίνεται πως και ο «Καλλικράτης» επηρέασε δύο στους δέκα δημάρχους (ποσοστό 21,3%) και δηλώνουν ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιοι (πάντως το 78,7% δηλώνουν πως θα είναι εκ νέου). Να σημειωθεί ότι σε ανάλογη έρευνα το 2002 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 12,3 και 84,7%
«Καποδίστριας»: Θετική αποτίμηση
Θετική είναι και η αποτίμηση του «Καποδίστρια» από τους αιρετούς. Το 74% του 2002 («βελτίωσε την κατάσταση») έγινε 75,8% το 2010, ενώ το «δεν άλλαξε την κατάσταση» και «έκανε την κατάσταση χειρότερη» παρέμειναν στην ουσία στα ίδια επίπεδα (16,6 και 17% και 6,6 και 7,3% αντίστοιχα)

Όχι στην απλή αναλογική
Όσον αφορά το εκλογικό σύστημα για τις βουλευτικές εκλογές περίπου τρεις στους τέσσερις δημάρχους ζητούν ισχυρές κυβερνήσεις (ποσοστό 73,8%), ενώ το 24,6% επιθυμεί την καθιέρωση της απλής αναλογικής. Περίπου στα ίδια ποσοστα κυμαίνονται και τα ποσοστά των δημάρχων που δεν θεωρούν ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι σήμερα έτοιμο να δώσει λύσεις κυβερνήσεων συνεργασίας σε περίπτωση καθιέρωσης απλής αναλογικής (74,7% «όχι» και «μάλλον όχι») και αυτών που πιστεύουν το αντίθετο (24,8 «ναι» και «μάλλον ναι»)
 
 
 
Τι προκύπτει από τις απαντήσεις 832 από τους 900 αιρετούς του α΄βαθμού

ΔΗΜΑΡΧΟΙ: ΤΟ 55,9% ΨΗΦΙΖΕΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»
Πάνω από 9 στους 10 ζητούν αιρετό περιφερειάρχη και κατάργηση του νομάρχη

Τη συμφωνία του με τον «Καλλικράτη» δηλώνει το 55,9% των δημάρχων της χώρας που απάντησαν επώνυμα σε σχετικό ερωτηματολόγιο της εταιρείας Κάπα Research κατόπιν παραγγελίας του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ).
Πρόκειται για έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τις 11 Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2010 και απέκρυπτε όλο αυτό το διάστημα ο δήμαρχος Αθηναίων, πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ και του ΙΤΑ Νικήτας Κακλαμάνης (για να διαβάσετε τα σχετικά ρεπορτάζ κάντε κλικ εδώ: http://www.aftodioikisi.gr/controlItem.aspx?id=6463 και εδώ: http://www.aftodioikisi.gr/controlItem.aspx?id=6559).

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των 832 από τους 900 δημάρχους όλης της χώρας προκύπτει ότι:
- Το 55,9% δηλώνουν ότι συμφωνούν (ναι: 35,9% και μάλλον ναι: 20%) με την αρχική πρόταση του υπουργείου Εσωτερικών για μείωση του αριθμού των δήμων της χώρας από 1.033 σε περίπου 350, με σκοπό την ενίσχυση της αυτοτέλειάς τους. Τη διαφωνία του εκφράζει το 43,5%, ενώ το 0,5% δηλώνει «ΔΓ/ΔΑ». Με δεδομένο ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών του 2006 ποσοστό άνω του 55% είχε εκλεγεί με τη ΝΔ αυτό σημαίνει ότι ένα ποσοστό τουλάχιστον 10% των αιρετών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης δηλώνουν ότι συμφωνούν με τον «Καλλικράτη».
- Περίπου δύο στους τρεις δημάρχους (ποσοστό 72,9%) δηλώνουν ότι με τους λιγότερους και ισχυρότερους δήμους θα έχουν πολύ καλύτερη πρόσβαση σε κοινοτικά κονδύλια.
- Εντύπωση προκαλεί ότι σε σχετικό ερώτημα περίπου ένα στους πέντε δημάρχους δηλώνουν λίγο (17,4%) ή καθόλου (2,9%) ενημερωμένοι για τον «Καλλικράτη»!
- Συντριπτικό είναι το ποσοστό των δημάρχων (92,3%) που ζητούν ο περιφερειάρχης να εκλέγεται από τους πολίτες, ενώ μόλις το 7% θεωρεί ότι πρέπει να διορίζονται από την κυβέρνηση
- Επιπλέον δύο στους τρεις δημάρχους (ποσοστό 75,2%) τάσσονται υπέρ της κατάργησης του θεσμού του νομάρχη, ενώ ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό (94,6%) θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχουν δύο (δήμος περιφέρεια) και όχι τρεις (και νομαρχία) βαθμοί αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για ένα ακόμη μήνυμα προς τη Ρηγίλλης αλλά και την (προερχόμενη από τη ΝΔ ηγεσία της ΕΝΑΕ που ζητούσαν να παραμείνει και ο νομάρχης).
Το σχόλιό σας

Σχετικά με το blog
-Το blog μας περιλαμβάνει αιχμηρά και καυστικά σχόλια από την επικαιρότητα που επηρεάζουν άμεσα την ζωή μας...!

-ΕΠΙΣΗΣ... ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - και όχι μόνο - ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Υ.Γ.1 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ (ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ) ΟΤΙ ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΤΑ "ΑΡΧ...Α" ΜΑΣ ΔΕΝ ΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΜΟΙΑ ...!!!

Y.Γ.2 ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ...ΚΑΤΩ...ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΑΡΕΣΟΥΜΕ...
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις
11/10Δήμος ΠΑΙΟΝΙΑΣ :23η Γιορτή Κάστανου Γρίβας !
11/10Δήμος ΛΑΓΚΑΔΑ : Τοποθετήθηκε υπόγειος κάδος στο κέντρο της πόλης στην πλατεία του Λαγκαδά
1/10ΧΑΛΑΣΤΡΑ : Δράσεις του 3ου Δημοτικού Χαλάστρας την ημέρα του Αθλητισμού