Γάτος...Ο Μακεδών!
Φίλους έχω μόνο τα ποντίκια...
***ΠΡΟΣΟΧΗ***
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 20 Δεκεμβρίου η υπηρεσία του Capital.gr
Capital Blogs θα αναστείλει τη λειτουργία της για τεχνικούς λόγους.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Λίγα λόγια για εμένα
Στην αρχή ήμουν άσπρος...! αλλά με τις βλακίες που ακούω και βλέπω καθημερινά έγινα μαύρος...!
Σελίδες


Όλες οι λεπτομέρειες για τον έλεγχο των δαπανών στις δημοτικές εκλογές...
1271 αναγνώστες
Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2010
16:29

 

Σύντμηση της εκλογικής περιόδου από τέσσερις μήνες σε δύο

Την κατάργηση της άντλησης εσόδων από τη διάθεση «κουπονιών» και την οριοθέτηση του αριθμού επιτρεπτών εμφανίσεων των υποψηφίων σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το προσχέδιο νόμου για τον έλεγχο των εκλογικών δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές.

Την κατάργηση της άντλησης εσόδων από τη διάθεση "κουπονιών" και την οριοθέτηση του αριθμού επιτρεπτών εμφανίσεων των υποψηφίων σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το προσχέδιο νόμου για τον έλεγχο των εκλογικών δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές.

Σχετικά με τον αριθμό των επιτρεπτών εμφανίσεων, διευκρινίζεται ότι τυχόν υπέρβαση των επιτρεπτών ορίων εμφανίσεων ή άλλη άμεση ή έμμεση προβολή, εφόσον αποδειχθεί, ότι συντελέσθηκε με οικονομικό αντάλλαγμα, για μεν τους υποψηφίους συνεπάγεται έκπτωση από το αιρετό αξίωμα, για δε τους ιδιοκτήτες ή νόμιμους αντιπροσώπους των οικείων φορέων συνιστά ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον, ενός έτους.

Ακόμη, στο προσχέδιο αναφέρεται ότι η χρηματοδότηση των δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων προέρχεται από φυσικά πρόσωπα και η διακίνηση των ποσών, που αναφέρονται σε έσοδα και δαπάνες, για το συνολικό ύψος τούτων γίνεται μέσω τραπεζικών λογαριασμών, κατ’ αντίθεση προς την υφιστάμενη ρύθμιση, η οποία αφορούσε μόνο το 80% τούτων, και παρείχε περιθώριο καταστρατηγήσεων για το επαπομένον ποσοστό.

Υπογραμμίζεται ακόμη ότι σε όλες τις περιφέρειες υπάρχει απομείωση του ύψους των συνολικών δαπανών των συνδυασμών, σε σχέση με τις εκλογές του 2006. Επισημειώνεται, ότι στις ελάχιστες περιπτώσεις δήμων, όπου υπάρχουν σχετικές αυξήσεις των ανωτέρω ορίων, δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν, ως ουσιώδεις και οφείλονται στην αύξηση του αριθμού των υποψηφίων που μπορεί να έχει ένας συνδυασμός.

Επιπλέον, όπως επισημαίνεται στο προσχέδιο, θα γίνει σύντμηση της προεκλογικής περιόδου από την τετράμηνη χρονική διάρκεια που ίσχυε, μέχρι σήμερα, σε δίμηνη.

Με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, δηλαδή δύο μήνες αντί των 30 ημερών που ισχύει πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων, αναστέλλεται κάθε διαδικασία πρόσληψης υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και κάθε υπηρεσιακή μεταβολή τούτων με εξαίρεση τη διαδικασία μετατάξεων, που προβλέπεται στον "Καλλικράτη".

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των εκλογικών δαπανών των συνδυασμών, κατά τις περιφερειακές εκλογές, δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των δαπανών για το σύνολο των υποψηφίων, όπως αυτό υπολογίζεται σύμφωνα με τη ρύθμιση της επόμενης περίπτωσης.

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο στις περιφερειακές εκλογές, στις οποίες συνυπολογίζεται και η αξία των αποτιμώμενων παροχών και διευκολύνσεων, καθορίζεται ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία ανακηρύσσεται υποψήφιος.

Για τον καθορισμό του, πολλαπλασιάζεται το ποσό των 1.000 ευρώ επί συντελεστή, ο οποίος εκφράζεται σε μονάδες, ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας, ως εξής:

i. Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους, ο συντελεστής ορίζεται σε δυόμισι μονάδες.

ii. Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως 150.000 κατοίκους, ο συντελεστής ορίζεται σε τρεις μονάδες.

iii. Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους, ο συντελεστής ορίζεται σε τρεισήμισι μονάδες

iv. Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό μεγαλύτερο των 200.000 κατοίκων, ο συντελεστής αυξάνεται κατά μισή μονάδα, ανά 100.000 κατοίκους.

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των εκλογικών δαπανών των συνδυασμών, κατά τις δημοτικές εκλογές, σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από μία έως τρεις ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψηφίων.

Σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από τέσσερις έως δέκα ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψηφίων, προσαυξημένο κατά 20%.

Σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από επτά έως έξι ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψηφίων, προσαυξημένο κατά 50%.

Σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες άνω των δέκα ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψηφίων, προσαυξημένο κατά 75%.

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο στις δημοτικές εκλογές, στις οποίες συνυπολογίζεται και η αξία των αποτιμώμενων παροχών και διευκολύνσεων, καθορίζεται ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία ανακηρύσσεται υποψήφιος. Για τον καθορισμό του, πολλαπλασιάζεται το ποσό των 1.000 ευρώ επί συντελεστή, ο οποίος εκφράζεται σε μονάδες, ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας, ως εξής:

i. σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους ορίζεται σε μιάμιση μονάδα.

ii) σε εκλογικές περιφέρειες  με πληθυσμό έως 60.000 κατοίκους ορίζεται σε δύο μονάδες.

iii) σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους ορίζεται σε δυόμιση μονάδες.

iv) σε εκλογικές περιφέρειες  με πληθυσμό έως 150.000 κατοίκους ορίζεται σε τρεις μονάδες.

v) σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους ορίζεται σε τρεισήμισι μονάδες.

vi) σε εκλογικές ενότητες με πληθυσμό άνω των 200.000, ο συντελεστής αυξάνεται κατά μισή μονάδα για κάθε 100.000 κατοίκους. 

Το σχόλιό σας

Σχετικά με το blog
-Το blog μας περιλαμβάνει αιχμηρά και καυστικά σχόλια από την επικαιρότητα που επηρεάζουν άμεσα την ζωή μας...!

-ΕΠΙΣΗΣ... ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - και όχι μόνο - ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Υ.Γ.1 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ (ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ) ΟΤΙ ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΤΑ "ΑΡΧ...Α" ΜΑΣ ΔΕΝ ΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΜΟΙΑ ...!!!

Y.Γ.2 ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ...ΚΑΤΩ...ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΑΡΕΣΟΥΜΕ...
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις