Συμφωνία για κοινή διακήρυξη, των χωρών του ΟΣΕΠ, από τη Θεσσαλονίκη

 

Οι χώρες - μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) συμφώνησαν σήμερα σε επίπεδο υψηλόβαθμων αξιωματούχων σε κοινή διακήρυξη, η οποία αναμένεται να υιοθετηθεί την Παρασκευή στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών, που θα συνέλθει στη Θεσσαλονίκη υπό την προεδρία του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Δ. Δρούτσα.Με την υπουργική σύνοδο της Θεσσαλονίκης ολοκληρώνεται η ελληνική προεδρία, η οποία ανέπτυξε την κεντρική πρωτοβουλία «Η Μαύρη Θάλασσα γίνεται Πράσινη».Με τη διακήρυξη, που αποτελεί το τελικό προϊόν αυτής της πρωτοβουλίας, τα κράτη- μέλη αναγνωρίζουν ότι η περιοχή του Ευξείνου Πόντου είναι ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή, συμφωνούν να προωθήσουν πρακτικές για την αντιμετώπισή της και για τη διαφύλαξη περιβαλλοντικής αειφορίας και συμφωνούν επίσης, στη μετάβαση προς ένα αναπτυξιακό μοντέλο χαμηλών ρύπων, ενισχύοντας την περιφερειακή συνεργασία και την πράσινη επιχειρηματικότητα και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες για ανάπτυξη και απασχόληση που αναδεικνύονται μέσα από την κρίση της κλιματικής αλλαγής.Το κείμενο αυτό, με το οποίο οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να συμβάλουν στην επιτυχία των διαπραγματεύσεων της Σύμβασης για την Κλιματική Αλλαγή των Ηνωμένων Εθνών, θα παρουσιαστεί στην παγκόσμια σύνοδο του ΟΗΕ για το περιβάλλον τον επόμενο μήνα στο Μεξικό από την ελληνική πλευρά, εκπροσωπώντας το σύνολο της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας.