Γάτος...Ο Μακεδών!
Φίλους έχω μόνο τα ποντίκια...
***ΠΡΟΣΟΧΗ***
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 20 Δεκεμβρίου η υπηρεσία του Capital.gr
Capital Blogs θα αναστείλει τη λειτουργία της για τεχνικούς λόγους.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Λίγα λόγια για εμένα
Στην αρχή ήμουν άσπρος...! αλλά με τις βλακίες που ακούω και βλέπω καθημερινά έγινα μαύρος...!
Σελίδες


ΟΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ; ΣΑΚΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
1750 αναγνώστες
Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2010
02:55
Οι μετατάξεις του «Καλλικράτη»
 

ΜΕ ΕΓΚΎΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ, 1.700 ΥΠΆΛΛΗΛΟΙ ΘΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΎΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΆ ΜΈΧΡΙ ΤΙΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2010 ΑΠΌ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΈΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΉΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΉΜΟΥΣ.

Την υποχρεωτική μετάταξη 1.700 υπαλλήλων από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις στους δήμους μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου του 2010, προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών που υπογράφει ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Γ. Ντόλιος. Θα πραγματοποιηθούν αναγκαστικές μετακινήσεις νομαρχιακών υπαλλήλων, οι οποίοι απασχολούνται στον τομέα της πολεοδομίας και στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής πρόνοιας, κυρίως στις διευθύνσεις καταβολής προνοιακών επιδομάτων. Επίσης στην αρμοδιότητα των δήμων περιέρχονται και τα νομαρχιακά ΚΕΠ με το προσωπικό που απασχολούν. 
Οι μετατάξεις των συγκεκριμένων υπαλλήλων υλοποιούνται στο πλαίσιο της μεταφοράς αρμοδιοτήτων και προσωπικού από τον β’ στον α’ βαθμό αυτοδιοίκησης, που προβλέπει ο «Καλλικράτης». Μετά την ολοκλήρωση των εθελοντικών μετατάξεων, όπου δήλωσαν συμμετοχή 1.500 υπάλληλοι των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, πραγματοποιούνται και οι υποχρεωτικές μετακινήσεις προσωπικού, προκειμένου να στελεχωθούν οι υπηρεσίες που μεταφέρονται στους δήμους. Με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο ολοκληρώνεται το πρώτο «κύμα» μετατάξεων του «Καλλικράτη» προς τους δήμους, περίπου 3.500 υπαλλήλων για να στελεχωθούν και να λειτουργήσουν με επιτυχία από 1-1-2011 οι μεταφερόμενες υπηρεσίες στον α’ βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των υποχρεωτικών μετατάξεων, υπουργείο και ΟΤΑ θα επισπεύσουν τις διαδικασίες για τη στελέχωση των υπηρεσιών. Το μεγαλύτερο βάρος έχει δοθεί στους δήμους όπου ο «Καλλικράτης» έχει μεταφέρει το σύνολο των αρμοδιοτήτων που έχουν άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση του πολίτη. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η δημοπράτηση 267 έργων για την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων στους συνενούμενους ΟΤΑ. 
Οι δήμοι προετοιμάζονται πυρετωδώς έτσι ώστε με τον νέο χρόνο να έχουν τη δυνατότητα παροχής περισσότερων υπηρεσιών προς τους δημότες και να αποφύγουν καθυστερήσεις που θα οφείλονται στην έλλειψη προσωπικού ή στη μη συμβατότητα των πληροφοριακών συστημάτων. 

Η διαδικασία
Ποιοι, πού και πώς μετατάσσονται

Μέχρι και τις 20-12-2010 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετάταξης του συνόλου των μόνιμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων, οι οποίοι υπηρετούσαν την 1-1-2010 στις υπηρεσιακές μονάδες των νομαρχιών στους τομείς της πολεοδομίας και της κοινωνικής προστασίας. Για παράδειγμα, εάν από τη διεύθυνση πολεοδομίας μίας νομαρχίας όπου υπηρετούσαν 9 υπάλληλοι την 1-1-2010, οι 3 ζήτησαν την εθελοντική τους μετακίνηση σε δήμο, τότε, σύμφωνα με την εγκύκλιο, θα μετακινηθούν υποχρεωτικά και οι υπόλοιποι 6 εργαζόμενοι. Οι διατάξεις δεν αφορούν τους αποσπασμένους υπαλλήλους από άλλες υπηρεσίες. Οι μετατάξεις των νομαρχιακών υπαλλήλων θα πραγματοποιηθούν στον δήμο της έδρας του νομού ή στον δήμο που λειτουργούσε η αποκεντρωμένη νομαρχιακή υπηρεσία. 
Αρχικά θα ενημερωθεί ο γενικός γραμματέας της περιφέρειας από τις διευθύνσεις προσωπικού των νομαρχιών για τους υπαλλήλους που υπηρετούσουν την 1-1-2010 στις υπηρεσιακές μονάδες που μεταφέρονται στους δήμους. Οι διευθύνσεις προσωπικού μεταφέρουν τους φακέλους των συγκεκριμένων υπαλλήλων στην περιφέρεια όπου ο γενικός γραμματέας υπογράφει άμεσα τις διαπιστωτικές πράξεις, με τις οποίες μεταφέρονται στους δήμους, σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου ή ειδικότητας. 
Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι στην πλειονότητά τους δεν θα μετακινηθούν σε άλλα γραφεία και θα παραμείνουν στους χώρους όπου είχαν αρχικά εγκατασταθεί.


Υπάλληλοι νομαρχιακών ΚΕΠ
Με την ίδια σχέση εργασίας οι μετακινήσεις τους

όλοι οι εργαζόμενοι στα νομαρχιακά Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών μετατάσσονται με την ίδια σχέση εργασίας που διαθέτουν στους δήμους όπου λειτουργούν σήμερα οι υπηρεσίες. Οι μετατάξεις προσωπικού αφορούν και τους δόκιμους υπαλλήλους των ΚΕΠ μαζί με το σύνολο των υπαλλήλων αορίστου χρόνου του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών. Τέλος, προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθούν επιπλέον περίπου 300 μετατάξεις υπαλλήλων για την άσκηση μεμονωμένων αρμοδιοτήτων από 1-1-2011, εάν οι νέοι δήμοι αιτηθούν επιπλέον προσωπικό. 

Προσωποπαγείς θέσειςΟι εργαζόμενοι τοποθετούνται αρχικά σε προσωποπαγείς θέσεις και μέχρι τον Ιούνιο του 2011 θα καταλάβουν οργανικές θέσεις στους νέους οργανισμούς υπηρεσιών που θα ψηφίσουν τα δημοτικά συμβούλια.

 


 
Υπέρ της διαμόρφωσης μιας αριστερής πλειοψηφίας κατά του Μνημονίου αναλαμβάνοντας και σχετική πρωτοβουλία και παράλληλα, υπέρ της αποσαφήνισης των σχέσεων εντός του ΣΥΡΙΖΑ τάχθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΝ Α. Τσίπρας ανοίγοντας σήμερα τις διήμερες εργασίες της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. 
Ο κ. Τσίπρας αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του στην κατάσταση που διαμορφώνεται στο εσωτερικό του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ θέτοντας το δικό του δίλημμα όσον αφορά το μέλλον του συμμαχικού σχήματος. Ο πρόεδρος του ΣΥΝ είπε ότι αν η επιλογή είναι η ενότητα τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να συνεχίσει παρά τις όποιες διαφωνίες. Ο δεύτερος δρόμος , σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΝ, είναι να παραδεχθούν όλοι την αδυναμία να προχωρήσουν πλέον μαζί και να αναζητήσουν νέα σχήματα και συνεργασίες. 
Στην εισήγηση του ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στις τρέχουσες εξελίξεις και κυρίως στο Μνημόνιο για να υπογραμμίσει ότι υπάρχει ήδη παταγώδης αποτυχία και πρόσθεσε ότι τελικά στόχος του Μνημονίου δεν ήταν η σωτηρία της οικονομίας, αλλά των πιστωτών και του μεγάλου κεφαλαίου. Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι ή θα παρθούν μέτρα εκτός του νεοφιλελεύθερου πλαισίου ή το οικοδόμημα θα τελειώσει, ανήμπορο να υπερβεί τις δικές του αδυναμίας. 
Σε παλαιότερους καιρούς, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΝ , οποιαδήποτε από αυτά τα μέτρα θα είχε προκαλέσει σοβαρή κοινωνική έκρηξη, αλλά στην παρούσα κατάσταση η κοινωνία παρακολουθεί ανασφαλής και φοβισμένη, καθώς το κέλυφος της παραίτησης και της ανασφάλειας δεν έχει σπάσει. Ωστόσο, ο πρόεδρος του ΣΥΝ εκτίμησε ότι «η ανθεκτικότητα της κυβέρνησης έχει εξαντληθεί» και αυτό δρομολογεί εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. 
Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις ο κ. Τσίπρας είπε ότι η διαμόρφωση μιας αριστερής πλειοψηφίας κατά του Μνημονίου δεν είναι μια μεγαλόστομη εξαγγελία, αλλά είναι ένα απολύτως εφικτό και υλοποιήσιμο σχέδιο που μπορεί να συσπειρώσει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών δυνάμεων στα αριστερά της πολιτικής γεωγραφίας και πρόσθεσε ότι «το βάρος πέφτει σε εμάς και στις αντίστοιχες πρωτοβουλίες που θα πάρουμε». Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι «οφείλουμε να αναλάβουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων σε πολιτικό, κοινωνικό και συνδικαλιστικό επίπεδο. Και στην κατεύθυνση αυτή, πρέπει να ανεβάσουμε τους τόνους προς κάθε κατεύθυνση». 

 


 
 
 Αρχίζουν οι διαδικασίες μετάταξης στους Δήμους, για περίπου 2.000 υπαλλήλους που σήμερα εργάζονται στις Νομαρχίες, σύμφωνα με εγκύκλιο του υφυπουργού Εσωτερικών, Γιώργου Ντόλιου, μετά τη μικρή συμμετοχή στις εθελοντικές μετατάξεις.Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, το προσωπικό που υπηρετεί σε οργανικές μονάδες μετατάσσεται σε Δήμους στους οποίους περνούν και οι αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (π.χ. προσωπικό Πολεοδομιών). Οι υπάλληλοι μετατάσσονται υποχρεωτικά στο Δήμο της έδρας του νομού ή εντός των ορίων του νομού, ενώ οι μόνιμοι υπάλληλοι μετατάσσονται σε συναφείς κλάδους και ειδικότητες.Επίσης, οι υπάλληλοι που εργάζονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας μετατάσσονται με την ίδια σχέση εργασίας στο δήμο όπου λειτουργούσαν τα ΚΕΠ, ενώ στην ίδια διαδικασία μετάταξης περιλαμβάνονται και οι δόκιμοι υπάλληλοι, καθώς ο κλάδος Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών έχει προβλεφθεί αποκλειστικά και μόνο για τη στελέχωση των ΚΕΠ και το προσωπικό αυτό δεν θα μπορεί να απασχοληθεί σε αλλότρια καθήκοντα, όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο. 

 Η πρώτη συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής για την Παιδεία, υπό την υπουργό, Άννα Διαμαντοπούλου, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, στις 12:00, στο υπουργείο Παιδείας.Στην Διακομματική Επιτροπή θα συμμετάσχουν από το ΠΑΣΟΚ η Σοφία Γιαννακά, από τη ΝΔ η Ελίζα Βόζεμπεργκ, από το ΛΑΟΣ ο Άδωνις Γεωργιάδης, από τη Δημοκρατική Αριστερά ο Νίκος Τσούκαλης, και από τους Οικολόγους Πράσινους ο Μιχάλης Τρεμόπουλος.Στην Επιτροπή θα συμμετάσχει και η πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, Χρύσα Αράπογλου, ενώ δεν συμμετέχουν ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ. 

 


Ο βιαστικός Παπαγεωργόπουλος και ο ανδριάντας του εθνάρχη, οι ανοιχτοί λογαριασμοί Μπουτάρη και μητροπολίτη και τα δύο σενάρια για τον σιδηρόδρομο της Δυτικής Θεσσαλονίκης  
Βιάζεται ο Παπαγεωργόπουλος να στήσει τον ανδριάντα του Καραμανλή
Επιταχύνονται οι εργασίες τοποθέτησης του ανδριάντα Καραμανλή, εμπρός στο χώρο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης. Τα έξοδα διαμόρφωσης του χώρου (70.000 ευρώ) καλύπτει το «Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής», ενώ ο ανδριάντας με το βάθρο (4,5 μ.) στοίχισε 250.000 ευρώ. Βιάζεται ο Παπαγεωργόπουλος, γιατί ο κυρ Γιάννης δήλωσε, ότι θα ακυρώσει την απόφαση. Ποιος μάτιασε τους Καραμανλήδες; Ο κυρ Γιάννης δεν θέλει τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ο Σαμαράς δεν θέλει τον Κώστα Καραμανλή. Μήπως, για να έχουν μέλλον στην Ελλάδα τα δίδυμα, να πάρουν το επώνυμο της μαμάς;

Ανοιχτοί οι λογαριασμοί Μπουτάρη και μητροπολίτη

Ο κ. Άνθιμος δήλωσε τηλεοπτικά, ότι ο κυρ Γιάννης δεν πήγε ακόμα να τον δει μετά την εκλογή του. Για δε την τελετή της ορκωμοσίας ο μητροπολίτης είπε, ότι μπορεί να τύχει να είναι άρρωστος εκείνη τη μέρα. Ο Μπουτάρης, με τη σειρά του, δεν αποφάσισε ακόμη αν θα επιτρέψει να τελέσει την ορκωμοσία «παπάς με γένια» ή «ξυρισμένος και αρχηγός κόμματος», όπως συμβούλεψε τον κ. Άνθιμο. Για «αρχηγό κόμματος με γένια», δεν έχει αντίρρηση. Ήδη η Θεσσαλονίκη, μπήκε στην τροχιά επίλυσης των «σοβαρών» προβλημάτων της. Ξέρουμε πια, με τι θα ασχολούμαστε την επόμενη τετραετία.

Αργά ξύπνησαν οι άρχοντές μας

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία «Αλυσίδα», τόσο ο δήμος και η νομαρχία Θεσσαλονίκης, όσο και το δημόσιο δεν αξιοποίησαν τον χαρακτηρισμό ως πρασίνου του ακινήτου της και ως εκ τούτου περιέρχεται δικαστικά στην κυριότητά της. Προχθές, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε τον επαναχαρακτηρισμό του ακινήτου ως χώρου πρασίνου. Δεν είπε όμως, ποιος φορέας θα αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες, ιδιαίτερα τώρα που το ταμείον είναι μείον. Χωρίς αποζημίωση, το πολύ-πολύ να βαφεί πράσινη η καινούργια οικοδομή που θα χτιστεί κάποτε εκεί. Δεν θα εκπλαγώ πάντως, αν δω έξω από την «Αλυσίδα» να αλυσοδένονται ο Τρεμόπουλος με τον Μάτη, για να κάνουν μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα, ως συνήθως.

1ο σενάριο: Υπογείωση των γραμμών του ΟΣΕ στις κατοικημένες περιοχές

Μεταξύ των 150 περίπου μελετών που έχουν γίνει για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, και καμιά από αυτές δεν υλοποιήθηκε, υπάρχει κι αυτή που αναφέρεται στο ενδεχόμενο υπογείωσης των γραμμών του ΟΣΕ στις κατοικημένες περιοχές. Προτάθηκε από φορείς της περιοχής να περνά το τραίνο κάτω από το έδαφος, υπό μορφή τούνελ. Αυτό στοιχίζει πολλά ευρώ, που δεν υπάρχουν. Αν συνεχιστεί όμως, έτσι αυτή η κατάσταση, σε λίγο τα τραίνα θα περνούν μέσα από τα σαλόνια των σπιτιών. Κι οι κάτοικοι αντί να μιλούν θα σφυρίζουν.

2ο σενάριο: Μεταφορά του σιδηροδρομικού σταθμού

Φορείς της περιοχής υποστηρίζουν, ότι είναι μικρότερο το κόστος της μεταφοράς του σταθμού στη Σίνδο. Θα μπορούσαν να παραμείνουν δυο γραμμές για τραμ (για να υλοποιηθεί το όνειρο όσων το υποστηρίζουν). Οφείλω πάντως να πω ότι δεν είμαι σίγουρος ότι όλες οι μελέτες και προτάσεις δεν κρύβουν κάποια ιδιοτέλεια. Το είδαμε αυτό σε πολλές περιπτώσεις. Όπως και νά ’χει, σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα, αν αποφασιστεί η μεταφορά του σιδηροδρομικού σταθμού, τα δισέγγονά μου θα παραστούν στα εγκαίνιά του.

Το σχόλιό σας

Σχετικά με το blog
-Το blog μας περιλαμβάνει αιχμηρά και καυστικά σχόλια από την επικαιρότητα που επηρεάζουν άμεσα την ζωή μας...!

-ΕΠΙΣΗΣ... ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - και όχι μόνο - ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Υ.Γ.1 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ (ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ) ΟΤΙ ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΤΑ "ΑΡΧ...Α" ΜΑΣ ΔΕΝ ΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΜΟΙΑ ...!!!

Y.Γ.2 ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ...ΚΑΤΩ...ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΑΡΕΣΟΥΜΕ...
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις