Γάτος...Ο Μακεδών!
Φίλους έχω μόνο τα ποντίκια...
***ΠΡΟΣΟΧΗ***
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 20 Δεκεμβρίου η υπηρεσία του Capital.gr
Capital Blogs θα αναστείλει τη λειτουργία της για τεχνικούς λόγους.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Λίγα λόγια για εμένα
Στην αρχή ήμουν άσπρος...! αλλά με τις βλακίες που ακούω και βλέπω καθημερινά έγινα μαύρος...!
Σελίδες


ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΤΖΕΝΗ ΓΟΥΣΗ
1407 αναγνώστες
Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011
00:23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από , Τρίτη, ενεργοποιείται η δικαστική διαδικασία για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων καταναλωτών, με την προϋπόθεση ότι προηγήθηκε προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού των δύο πλευρών χωρίς αποτέλεσμα.Σύμφωνα με τη Γραμματεία Καταναλωτή, σε αυτή τη φάση, η ρύθμιση των οφειλών των φυσικών προσώπων που έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής δεν εξαρτάται από την προθυμία ή τη σύμφωνη γνώμη των πιστωτών ή πιστωτικών ιδρυμάτων. «Οι υπερχρεωμένοι αυτοί πολίτες αποκτούν διαπραγματευτική δύναμη, καθώς μπορούν να επιτύχουν με τη δικαστική διαδικασία τη ρύθμιση των οφειλών τους και την απαλλαγή μέρους αυτών. Η εφαρμογή του νόμου δημιουργεί μία νέα δυναμική στη φάση του εξώδικου συμβιβασμού, καθώς είναι πλέον προς το συμφέρον όλων - και ιδίως των ίδιων των πιστωτών - να αξιοποιηθεί η δυνατότητα συναινετικής ρύθμισης των οφειλών», σημειώνεται στην ανακοίνωση.Η ΓΓΚ έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ( www.efpolis.gr ) υποδείγματα σχεδίων διευθέτησης των οφειλών, αιτήσεων, πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων πιστωτών, καθώς και χρήσιμες οδηγίες και διευκρινίσεις, προκειμένου να διευκολυνθούν οι οφειλέτες και οι φορείς που συνδράμουν στη συμπλήρωση των σχετικών εγγράφων. Για την ενημέρωση σχετικά με τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο νόμο και τις προβλεπόμενες διαδικασίες λειτουργεί η ειδική τηλεφωνική γραμμή 8011197367. 

 

 

 

 

 

Εκλέχθηκαν τα κυριότερα Συλλογικά Όργανα του Δήμου Αλεξάνδρειας

 
 
 
 
 
 
Την Κυριακή 2 Ιανουαρίου στις 6 μμ πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Αλεξάνδρειας η ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκλογή του προεδρείου, των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής.
Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εξελέγη ο κ. Ιωάννης Γκιουρτζής με 22 ψήφους, αντιπρόεδρος ο κ. Ιωάννης Απατσίδης με 17 ψήφους και γραμματέας ο κ. Αθανάσιος Τσιάπλας με 27 ψήφους.
Στην οικονομική επιτροπή εξελέγησαν, από τη δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας οι κ.κ. Γρηγόριος Στεργιόπουλος, Δημήτριος Βασιλόπουλος, Ζαχαρίας-Γεώργιος Κοριτίδης, Αθανάσιος Κούγκας και Αριστείδης Ματσούκας και από τη δημοτική παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, οι κ.κ. Χαράλαμπος Γκιόνογλου, Νικόλαος Ανεσίδης και Ισαάκ Χαλκίδης.    
Στην επιτροπή ποιότητας ζωής εξελέγησαν, από τη δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας οι κ.κ. Σάββας Ανδρονίδης, Κωνσταντίνος Βενιόπουλος, Δημήτριος Γκιορτζής, Ιερεμίας Κιοσέογλου και Χρήστος Κωτούλας, από τη δημοτική παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, ο κ. Κωνσταντίνος Ναλμπάντης και η κ. Μαρία Βουλγαροπούλου και από τη δημοτική παράταξη της ελάσσονος μειοψηφίας, ο κ. Χρήστος Αλευράς.
Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι
Εξάλλου, με σημερινή απόφασή του ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας κ. Φώτιος Δημητριάδης όρισε, τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας κ.κ. Αθανάσιο Κούγκα,Νικόλαο ΓκαβαρδίναΣάββα ΑνδρονίδηΚωνσταντίνο Βενιόπουλο και Γρηγόριο Στεργιόπουλο, αντιδημάρχους, με διετή θητεία, μεταβιβάζοντας τους καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητες, ως εξής:     
Στον κ. Αθανάσιο Κούγκα, καθ’ ύλην αρμοδιότητες για τα θέματα καθαριότητας, περιβάλλοντος και πρασίνου, πολεοδομίας, αγροτικής ανάπτυξης, ακίνητης δημοτικής περιουσίας, τεχνικών υπηρεσιών, πολιτικής προστασίας και λαϊκών αγορών. Επίσης, ο κ. Κούγκας, ορίστηκε ως αναπληρωτής δημάρχου.
Στον κ. Νικόλαο Γκαβαρδίνα, καθ’ ύλην αρμοδιότητες για τα θέματα διοικητικών υπηρεσιών, οικονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας, αδειοδότησης καταστημάτων και επιχειρήσεων,  κοινωνικής πρόνοιας, αλλοδαπών και μετανάστευσης, προστασίας και προαγωγής της δημόσιας υγείας, πρόληψης της παραβατικότητας, προώθησης του εθελοντισμού, εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων, αδελφοποιήσεων, διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Επίσης, ο κ. Γκαβαρδίνας, ορίστηκε να ασκεί και κατά τόπον αρμοδιότητες στα όρια της δημοτικής ενότητας Αλεξάνδρειας.
Κατά τόπον αρμοδιότητες, στα όρια των δημοτικών ενοτήτων που εξελέγησαν, ανατέθηκαν στους αντιδημάρχους, κ.κ. Σάββα Ανδρονίδη (Πλατέος), Κωνσταντίνο Βενιόπουλο(Μελίκης) και Γρηγόριο Στεργιόπουλο (Αντιγονιδών).
Οι αρμοδιότητες αυτές είναι:
·                Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
·                Η εποπτεία της καθαριότητας στη δημοτική ενότητα.  
·                Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
·                Η παρακολούθηση εκτέλεσης του ετήσιου προγράμματος δράσης, του επιχειρησιακού προγράμματος, του τεχνικού προγράμματος και του δημοτικού προϋπολογισμού, στο σκέλος που αφορούν τη δημοτική ενότητα.
·                Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του δημοτικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα.
·                Η ευθύνη για την καλή κατάσταση και συντήρηση των σχολικών κτηρίων και η μέριμνα εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, σε συνεργασία με τις διοικήσεις των αντίστοιχων νομικών προσώπων του δήμου.
·                Η εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης στα όρια της δημοτικής ενότητας και η μέριμνα για την καλή διαχείριση και λειτουργία του.
·                Η συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων της οικείας δημοτικής ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους, και
·                Η τέλεση των πολιτικών γάμων.
Στον αντιδήμαρχο κ. Βενιόπουλο ανετέθη, επίσης, η καθ’ ύλην αρμοδιότητα για την εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου νέων.
Σημειώνεται, τέλος, ότι οι αρμοδιότητες της παιδείας και δια βίου μάθησης, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της νέας γενιάς, θα συμπεριληφθούν στους σκοπούς ενός νέου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου του δήμου Αλεξάνδρειας, που αναμένεται να συσταθεί τον προσεχή Φεβρουάριο, και θα ασκούνται από τη διοίκησή του.
 
 
 Ξεπέρασε και το 50 % η πτώση του τζίρου σε πραγματικούς όρους στον κλάδο ένδυσης - υπόδησης το 2010 ενώ σημαντικές απώλειες υπέστησαν και οι κλάδοι καλλυντικών, φαρμάκων, καυσίμων, ακόμη και τροφίμων. Συνολικά στο διάστημα 2008 - 2010 οι εισπράξεις των καταστημάτων μειώθηκαν κατά 5,1 δις. ευρώ, με το ρυθμό της πτώσης να περιορίζεται πάντως από 7,1 % το 2009 σε 2,2 % το 2010, που ήταν η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ύφεσης στην αγορά.Τα στοιχεία προκύπτουν από έρευνα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου για την πορεία της αγοράς, αλλά και της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης τη χρονιά που πέρασε.Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, το 2010 η μείωση της κατανάλωσης σε πραγματικούς όρους (δηλ. σε όγκο) ήταν 52 % στην ένδυση-υπόδηση, 28 % στα καύσιμα, 27 % στα φάρμακα - καλλυντικά, 15 % σε έπιπλα - ηλεκτρικά είδη, 14 % στα ποτά - καπνό και 11 % στα τρόφιμα.Η ΕΣΕΕ επισημαίνει ότι οι πληγές που αφήνει το 2010 στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην πορεία της αγοράς αλλά κυρίως στο ελληνικό εμπόριο δύσκολα θα επουλωθούν καθώς το εμπόριο κατέγραψε μείωση του τζίρου του και βίωσε την αποχώρηση χιλιάδων επιχειρηματιών από το επάγγελμα.Αναφορικά με την απασχόληση, τα στοιχεία δείχνουν απότομη μείωση των απασχολουμένων στο εμπόριο κατά 52.000 άτομα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010 σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2009 (φτάνοντας στα 785.500), η οποία αποκαταστάθηκε εν μέρει το δεύτερο τρίμηνο του 2010 (801.100 άτομα), ενώ το τρίτο τρίμηνο συνεχίστηκε μείωση της απασχόλησης με αλλά με μικρότερο ρυθμό (800.200).
Το σχόλιό σας

Σχετικά με το blog
-Το blog μας περιλαμβάνει αιχμηρά και καυστικά σχόλια από την επικαιρότητα που επηρεάζουν άμεσα την ζωή μας...!

-ΕΠΙΣΗΣ... ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - και όχι μόνο - ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Υ.Γ.1 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ (ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ) ΟΤΙ ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΤΑ "ΑΡΧ...Α" ΜΑΣ ΔΕΝ ΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΜΟΙΑ ...!!!

Y.Γ.2 ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ...ΚΑΤΩ...ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΑΡΕΣΟΥΜΕ...
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις