Η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης επισημαίνει ότι είναι κρίσιμο να ενημερωθούν οι πολίτες για τα μέτρα πρόληψης, ώστε να περιοριστούν οι εστίες αναπαραγωγής των κοινών κουνουπιών, που αναπτύσσονται κυρίως στις κατοικημένες περιοχές. Οι εστίες αναπαραγωγής δημιουργούνται από:

- Παράνομη διάθεση λυμάτων κατοικιών επιφανειακά, οποιασδήποτε προέλευσης, έστω και σε μικρές ποσότητες.

- Παράνομη διάθεση αποβλήτων σταυλισμών και κάθε άλλου είδους επαγγελματικών εγκαταστάσεων ή δραστηριοτήτων, επιφανειακά.

- Παράνομη διάθεση λυμάτων σε αγωγούς όμβριων υδάτων, με αποτέλεσμα τη μετατροπή τους σε μόνιμες ανθυγιεινές εστίες.

- Διάφορων τύπων μικρές ή μεγάλες ανοικτές δεξαμενές, ή ντεπόζιτα ή βαρέλια ή μικρά πλαστικά δοχεία, που έχουν στάσιμο νερό (επιβάλλεται η διατήρησή τους ανάποδα ή η κάλυψή τους με κάλυμμα, ώστε να μη γεμίζουν με νερό).

- Ποτίστρες ζώων, όπου δε γίνεται τακτική ανανέωση και καθαρισμός του νερού.

- Παλαιά λάστιχα οχημάτων που συγκρατούν βρόχινο νερό ή νερό ποτίσματος κήπων, αυλών κ.λπ.

- Δημιουργία μικρών εστιών από στάσιμα νερά στις αυλές των κατοικιών, που προέρχονται από χαλασμένες βρύσες ή σωλήνες νερού που έχουν διαρροή.

- Ανοικτά ή σπασμένα φρεάτια βόθρων ή με ελλειπή κάλυψη ή ανοικτό (δίχως πλέγμα ή σίτα) αγωγό εξαερισμού.

- Υδάτινες διακοσμητικές δεξαμενές ή δεξαμενές ψυχαγωγίας ή διακόσμησης (σιντριβάνια κ.λπ.) με στεκούμενο νερό, έστω και σε μικρή ποσότητα (επιβάλλεται συνεχής ανανέωση του νερού ή λειτουργία κατάλληλων φίλτρων).

Στην περίπτωση διαπίστωσης παραβατών που δημιουργούν παράνομα τέτοιες εστίες γίνονται εισηγήσεις για την άσκηση ποινικών διώξεων.