Γάτος...Ο Μακεδών!
Φίλους έχω μόνο τα ποντίκια...
***ΠΡΟΣΟΧΗ***
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 20 Δεκεμβρίου η υπηρεσία του Capital.gr
Capital Blogs θα αναστείλει τη λειτουργία της για τεχνικούς λόγους.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Λίγα λόγια για εμένα
Στην αρχή ήμουν άσπρος...! αλλά με τις βλακίες που ακούω και βλέπω καθημερινά έγινα μαύρος...!
Σελίδες


ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝ...! - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
1428 αναγνώστες
Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2011
00:32

 Ανακοίνωση για τη 

βαμβακοκαλλιέργεια

Απο τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνονται τα παρακάτω σχετικά με τη βαμβακοκαλλιέργεια στον Νομό Θεσσαλονίκης προς ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (συναιτερισμών, παραγωγών κτλ):
ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ (Heliothis armigera)
α. Διαπιστώσεις:
· Οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται σε στάδιο καρποφορίας.
· Η 2η πτήση του εντόμου συνεχίζεται.
· Στις δειγματοληψίες σημειώθηκαν προσβολές κάτω από το όριο επέμβασης, εκτός της Νέας Χαλκηδόνας όπου έχουμε προνύμφες πάνω από το όριο.
β. Συστάσεις:
· Δεν συνιστάται γενικά ψεκασμός. Συνιστάται να εξακολουθήσουν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι και, αν σημειωθεί ποσοστό των προνυμφών πάνω από 4%, να εφαρμοσθεί καταπολέμηση.
· Ψεκασμός συνιστάται να διενεργηθεί στη Νέα Χαλκηδόνα και όπου η παρουσία των προνυμφών είναι πάνω από 4 στα 100 φυτά.
· Ο ψεκασμός αυτός να επαναληφθεί μετά από 10-12 ημέρες, αν μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η παρουσία προνυμφών παραμένει πάνω από 4%.
ΡΟΔΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ ( Pectinophora gossypiella)
α. Διαπιστώσεις:
· Οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται σε στάδιο καρποφορίας..
· Η 2η πτήση του εντόμου συνεχίζεται.
β. Συστάσεις:
· Συνιστάται να προγραμματιστούν δειγματοληψίες σε καρύδια ηλικίας 2-3 εβδομάδων και, αν διαπιστωθεί προσβολή σε ποσοστό πάνω από 8%, να διενεργηθεί ψεκασμός.
· Σε τυχαία δειγματοληψία εξετάζουμε δύο (2) καρύδια ηλικίας 2 - 3 εβδομάδων ανά φυτό (καρύδια πράσινα, ελαστικά στην πίεση, σπογγώδη, όχι νερουλά και όχι σκληρά), όχι από τις άκρες του χωραφιού και όχι από τα ψηλά, χυμώδη φυτά.
 αγροχημικά:
Αγροχημικό Πράσινο σκουλήκι Ρόδινο σκουλήκι
Bacillus thuringiensis + +
beta-cyfluthrin + +
chloropyrifos + +
chloropyrifos - methyl + +
cyfluthrin + +
cypermethrin + +
deltamethrin + +
diflubenzuron +
esfenvalerate + +
l-cyhalothrin + +
spinosad +
t-fluvalinate + +
zeta-cypermethrin + +
gossyplure +

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αγροχημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. 
 

Πρόσληψη Ειδικών Φρουρών στην 

Ελληνική Αστυνομία

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη Ειδικών Φρουρών (ανδρών και γυναικών). Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσληφθούν ως Ειδικοί Φρουροί καθορίζεται σε χίλιους διακόσιους (1.200).Από τον αριθμό των προσλαμβανομένων κατά τα ανωτέρω, ποσοστό 80%, ήτοι (960) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λ.π.) περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (με κλάδο Σπουδών δέσμης) και απολυτηρίων ΕΠΑ.Λ, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (Τ.Ε.Σ.), των ΕΠΑ.Σ και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ.Το υπόλοιπο ποσοστό 20%, ήτοι (240) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους που κατέχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη, πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή πτυχίο Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου), πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β΄ Κύκλου σπουδών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. (Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου Ο.Α.Ε.Δ.), πτυχίο Ναυτικού Λυκείου ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. Σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας κατηγορίας υποψηφίων δεν θα καλυφθούν, οι κενές θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους της άλλης κατηγορίας.Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας τους τα δικαιολογητικά από 16-8-2011 έως και την 05-09-2011. Μετά την 05-09-2011, δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής. Αίτηση που υποβάλλεται ταχυδρομικώς ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν γίνεται δεκτή και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Η προκήρυξη διατίθεται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, στη διεύθυνση:http://www.astynomia.gr/images/stories/2011/prokirikseis2011/08082011-prok_Eid-Frourwn2011.doc
 

Προσλήψεις 4.000 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα 4.000 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες δασοπυρόσβεσης σε όλη την Ελλάδα Από τις θέσεις αυτές ποσοστό 15% (600 θέσεις) θα καλυφθεί από Έλληνες πολίτες (ιδιώτες), και το υπόλοιπο 85% (3400 θέσεις) θα καλυφθεί από Έλληνες πολίτες με την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια).Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά το χρονικό διάστημα από 5-9-2011 έως και 23-9-2011 μόνο τις εργάσιμες μέρες από τις 08.00΄ μέχρι και τις 15.00΄
 

Γ. Καρασμάνης: Πρωτοφανής ο Κυβερνητικός εμπαιγμός όλων των κατοίκων για τον οδικό άξονα Χαλκηδόνα- Γιαννιτσά- Έδεσσα


ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ τους κ.κ. 1. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
2. Υπουργό Οικονομικών.
3. Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

ΘΕΜΑ: «Πρωτοφανής ο Κυβερνητικός εμπαιγμός όλων των κατοίκων του Ν. Πέλλας για τον οδικό άξοναΧαλκηδόνα- Γιαννιτσά- Έδεσσα»...

...Ο οδικός άξονας Χαλκηδόνα- Γιαννιτσά- Έδεσσα (ο οποίος περιλαμβάνει τα οδικά τμήματα Χαλκηδόνα-Μελίσσι και Μαυροβούνι-Έδεσσα) είναι
 ένα έργο ζωτικής σημασίας και ιδιαίτερης σπουδαιότητας για το Ν. Πέλλας
Για το λόγο αυτό άλλωστε η προηγούμενη Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, διορθώνοντας τις παραλείψεις των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ που δεν φρόντισαν ν’ αποχτήσει ο Ν. Πέλλας κάθετη διέξοδο προς την Εγνατία Οδό (αφήνοντας τον έτσι στη γεωγραφική απομόνωση), χρηματοδότησε με ποσό5.000.000 ευρώ από το Γ΄ΚΠΣ τις μελέτες του, οι οποίες προέβλεπαν τετράιχνο οδικό άξονα με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και νησίδα ασφαλείας στη μέση, με προγραμματισμένο σχεδιασμό η δημοπράτηση να γίνονταν για το μεν τμήμα Χαλκηδόνα-Μελίσσι στο πρώτο τρίμηνο του 2010, ενώ για το τμήμα Μαυροβούνι-Έδεσσα το δεύτερο εξάμηνο του 2010. Διασφάλισε μάλιστα για τη χρηματοδότησή του κονδύλι ύψους 120.000.000 ευρώ.
Δυστυχώς όμως η ανεξήγητη καθυστέρηση που παρατηρείται στη δημοπράτηση του έργου μετά την ανάληψη της εξουσίας από τη σημερινή Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, οδήγησε τον υπογράφοντα εδώ ενός και πλέον χρόνου σε συνεχείς κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα.
 

Ενδεικτικά αναφέρω:
Υπ’ αριθ. 12481/1-07-2010 ερώτηση, στην οποία ο Υφυπουργός Υποδομών κ. Μαγκριώτης απαντώντας στις 23-07-2010 ανέφερε ότι για το μεν τμήμα Χαλκηδόνα-Μελίσσι το υπό μελέτη έργο αφορά (α) στην Παράκαμψη Χαλκηδόνας (Χ.Θ. 0+00 έως Χ.Θ. 5+287,30) και (β) Παράκαμψη Γιαννιτσών (Χ.Θ. 16+600 έως Χ.Θ. 24+696), συνολικού μήκους περί τα 14 χιλιόμετρα και ότι το Υπουργείο προώθησε τη σχετική ΚΥΑ έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων στα συναρμόδια Υπουργεία και στο αμέσως προσεχώς διάστημα θα εκδίδονταν οι απαραίτητες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και οι λοιπές εγκριτικές αποφάσεις για να γίνει η δημοπράτηση του έργου. Ενώ για το δε τμήμα Μαυροβούνι-Έδεσσα, στην ίδια απάντηση ανέφερε ότι εντός διαστήματος 6-8 μηνών θα έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των μελετών και θα έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες εγκριτικές αποφάσεις και περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, προκειμένου το έργο να είναι ώριμο για δημοπράτηση.
Υπ’ αριθ. 8219/22-12-2010 ερώτηση, στην οποία ο ίδιος Υφυπουργός απαντώντας στις 13-01-2011 ανέφερε ότι για το μεν τμήμα Χαλκηδόνα-Μελίσσι (το οποίο περιλαμβάνει τα έργα Παράκαμψη Χαλκηδόνας και Παράκαμψη Γιαννιτσών) έχει εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών όρων και εκκρεμεί η μελέτη κτηματολογίου, η οποία θα ολοκληρωθεί άμεσα και έπειτα θα υποβληθεί το σύνολο των μελετών για να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του έργου με προϋπολογισμό 140 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 20 αφορούν απαλλοτριώσεις. Ενώ για το δε τμήμα Μαυροβούνι-Έδεσσα ανέφερε ότι βρίσκεται σε στάδιο μελέτης, έχει υποβληθεί στην ΕΥΠΕ η έγκριση περιβαλλοντικών όρων όπου διαπιστώθηκαν κάποιες ελλείψεις, όμως εκτιμάται ότι το εν λόγω τμήμα θα μπορεί να προκηρυχθεί μέσα στο 2011.
Κλείνοντας μάλιστα επεσήμανε ότι επιπλέον δεσμεύτηκε από το τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου, ένα αρκετά σημαντικό ποσό, για τη δημοπράτηση των δύο έργων (τμήμα Χαλκηδόνα-Μελίσσι και τμήμα Μαυροβούνι-Έδεσσα), που ίσως καλύψει το συνολικό κόστος των έργων μετά τις εκπτώσεις και διαβεβαίωνε ότι σε κάθε περίπτωση θα διασφαλισθούν οι πόροι και των δύο αυτών τμημάτων του εθνικού δρόμου Θεσσαλονίκης-Έδεσσας.
 

Για να φθάσουμε στο αποκορύφωμα του ζητήματος, όταν ο κ. Μαγκριώτης, ο οποίος προφανώς «λησμόνησε» τα όσα είχε πει στις προαναφερθέντες προηγούμενες απαντήσεις του, απαντώντας στην τελευταία υπ’ αριθ. 17841/09-06-2011 ερώτηση για το συγκεκριμένο θέμα, αναφέρει επί λέξει ότι: «Για το τμήμα του υπόψη άξονα Χαλκηδόνα-Μελίσσι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες μελέτες από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου και έχουν ξεκινήσει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για τη χρηματοδότησή του από το Τομεακό Πρόγραμμα του Υπουργείου. 
Πιο συγκεκριμένα η Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου, με το από 6-6-2011 σχετικό έγγραφό της έχει ζητήσει από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας την έγκριση εκτέλεσης του τμήματος Παράκαμψη Γιαννιτσών και την ένταξή του στο ΕΣΠΑ. Μόλις ολοκληρωθούν οι ανωτέρω διαδικασίες του ως άνω τμήματος θα προχωρήσει η δημοπράτησή του από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες είναι αρμόδιες για την εκτέλεση του ως άνω έργου».
Επειδή από την τελευταία αυτή απάντηση του κ. Μαγκριώτη προκύπτει σαφώς ότι για το τμήμα Χαλκηδόνα-Μελίσσι, πέρα από την αναβλητικότητα και τις ανακολουθίες για το χρόνο δημοπράτησής του, εν τέλει προωθείται από την Κυβέρνηση για δημοπράτηση μόνο το ένα μέρος του που είναι το τμήμα «Παράκαμψη Γιαννιτσών».
 

Επειδή ακόμη για το τμήμα Μαυροβούνι-Έδεσσα, παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Υποδομών στις προαναφερθέντες προγενέστερες απαντήσεις του ότι θα έχουμε δημοπράτηση εντός του 2011, στην τελευταία απάντηση που δίνεται δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά για το συγκεκριμένο τμήμα.
Επειδή τέλος η δυσάρεστη εξέλιξη αυτή, όσον αφορά την πορεία υλοποίησης του οδικού άξονα Χαλκηδόνα-Γιαννιτσά-Έδεσσα, συνιστά από την πλευρά της Κυβέρνησης πρωτοφανή εμπαιγμό όλων των κατοίκων του Ν. Πέλλας.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κύριοι Υπουργοί να απαντήσουν υπεύθυνα:
 

Για ποιο λόγο, έπειτα από τόσες καθυστερήσεις και παλινωδίες, προωθείται η δημοπράτηση μόνο του τμήματος «Παράκαμψη Γιαννιτσών»;
Τι θα γίνει με την «Παράκαμψη Χαλκηδόνας» που αποτελεί το άλλο μέρος του τμήματος Χαλκηδόνα-Μελίσσι, το οποίο μέχρι πρότινος θεωρούνταν ενιαίο τμήμα και συμπεριλαμβάνονταν στη δημοπράτηση;
Θα γίνει τελικά η δημοπράτηση του τμήματος Μαυροβούνι-Έδεσσα εντός του 2011 σύμφωνα με τις επίσημες διαβεβαιώσεις, ή για μία ακόμη φορά οι πολίτες του Ν. Πέλλας θα βιώσουν την ανακολουθία και ασυνέπεια των Κυβερνητικών λόγων και πράξεων; 
 

Ο Ερωτών 
Γιώργος Καρασμάνης
Κοσμήτορας της Βουλής
Βουλευτής Πέλλας
Το σχόλιό σας

Σχετικά με το blog
-Το blog μας περιλαμβάνει αιχμηρά και καυστικά σχόλια από την επικαιρότητα που επηρεάζουν άμεσα την ζωή μας...!

-ΕΠΙΣΗΣ... ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - και όχι μόνο - ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Υ.Γ.1 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ (ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ) ΟΤΙ ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΤΑ "ΑΡΧ...Α" ΜΑΣ ΔΕΝ ΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΜΟΙΑ ...!!!

Y.Γ.2 ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ...ΚΑΤΩ...ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΑΡΕΣΟΥΜΕ...
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις