Γάτος...Ο Μακεδών!
Φίλους έχω μόνο τα ποντίκια...
Λίγα λόγια για εμένα
Στην αρχή ήμουν άσπρος...! αλλά με τις βλακίες που ακούω και βλέπω καθημερινά έγινα μαύρος...!
Σελίδες


ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΜΕ
935 αναγνώστες
Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012
13:33

Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ:
-#-
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ
                                                                                    Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μεγάλη ανταπόκριση των εμπόρων στο Πρόγραμμα της ΕΣΕΕ  «Υπηρεσίες Υποστήριξης Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων»


Είναι προφανές ότι οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της χώρας μας βρίσκονται αντιμέτωπες με έναν πρωτοφανή συνδυασμό από κρίσιμα προβλήματα (έλλειψη ρευστότητας, μείωση της ζήτησης, αστάθεια επιχειρηματικού / επενδυτικού περιβάλλοντος, αύξηση κόστους λειτουργίας, αύξηση βραχυχρόνιων υποχρεώσεων, κατάρρευση της εμπιστοσύνης στην εγχώρια αλλά και τη διεθνή αγορά κ.λπ.), με άμεση συνέπεια τη διακινδύνευση όχι μόνο της ανταγωνιστικότητάς τους αλλά της ίδιας τους της βιωσιμότητας. 

Είναι περισσότερο από αναγκαίο οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες να υποστηριχθούν αποτελεσματικά, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στην κρισιμότητα της κατάστασης, να διατηρήσουν ανοιχτές τις επιχειρήσεις τους αλλά και τις θέσεις εργασίας που αυτές προσφέρουν, προκειμένου να... διαφυλαχτεί όσο είναι δυνατόν ο επιχειρηματικός ιστός αλλά και η κοινωνική συνοχή στη χώρα μας. Και η υποστήριξη αυτή πρέπει να καλύπτει όλους τους τομείς της λειτουργίας τους, να παρέχεται από εξειδικευμένους ειδικούς σε κάθε τομέα και να καταλήγει στην πρόταση και υλοποίηση ενός συνόλου από ενέργειες εφικτές για την επιχείρηση, αποδοτικές και άμεσου αποτελέσματος. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΣΕΕ σχεδίασε και ανέλαβε τη δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη μέσω του νέου προγράμματος Υπηρεσίες Υποστήριξης Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων. Στόχος της είναι η ελάφρυνση των επιπτώσεων της μεγάλης ύφεσης που διανύουμε για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό εμπορικών επιχειρήσεων και η διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους σε μεσοπρόθεσμο τουλάχιστον ορίζοντα. 

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που απέμειναν στην ελληνική αγορά, εξακολουθούν να λειτουργούν σε ένα δυσμενές και ασυνεπές περιβάλλον. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η ΕΣΕΕ, 68.000 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σταμάτησαν τη λειτουργία τους το 2011 σε σύγκριση με το 2010, οδηγώντας στην απώλεια 135.000 θέσεων εργασίας. Όσο συνεχίζεται η σημερινή κατάσταση, οι αριθμοί δυστυχώς θα επιδεινώνονται: οι εκτιμήσεις της ΕΣΕΕ δείχνουν ότι άλλες 63.000 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις βρίσκονται πολύ κοντά στο οριστικό τους κλείσιμο εντός του τρέχοντος έτους. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι μόνο στο εμπόριο την περασμένη χρονιά χάθηκαν 77.800 θέσεις εργασίας, με τις απολύσεις να εμφανίζουν αύξηση κατά 55%. 

Η ΕΣΕΕ πιστεύει ότι η μόνη προοπτική εξόδου από την κρίση δεν μπορεί να είναι άλλη από την στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας των Mικρών και Mεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες με εύκολο και άμεσο τρόπο θα συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της εσωτερικής αγοράς και στην ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η απασχόληση στις ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 85% του εργατικού δυναμικού, δηλαδή πολύ παραπάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ τη στιγμή που οι μεγάλες επιχειρήσεις δημιουργούν μόλις το 14% των θέσεων απασχόλησης στην Ελλάδα, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος της ΕΕ είναι 33%. 

Η συμβουλευτική υποστήριξη που παρέχει η ΕΣΕΕ μέσω του νέου προγράμματος «Υπηρεσίες Υποστήριξης Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων», καλύπτει ένα ευρύ σύνολο από τομείς τόσο της καθημερινής λειτουργίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων αλλά και θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική ανάπτυξής τους. Η θεματολογία οργανώνεται στους ακόλουθους γενικούς άξονες: 

· Χρηματοοικονομικά θέματα (αντιμετώπιση προβλημάτων ρευστότητας, διαχείριση οφειλών, εξορθολογισμός κόστους λειτουργίας κ.λπ.). 

· Φορολογικά θέματα (κατανόηση των αλλαγών στο φορολογικό καθεστώς, διαμόρφωση ετήσιου πλάνου φορολογικών υποχρεώσεων κ.λπ.). 

· Ασφαλιστικά / εργοδοτικά θέματα. 

· Αναδιοργάνωση, τεχνολογική αναβάθμιση, διαφοροποίηση προϊόντων. 

· Θέματα εξωστρέφειας / εξαγωγών. 

· Υποστήριξη στην ολοκλήρωση κύκλου ζωής των επιχειρήσεων (διαχείριση διαδικασίας μετάβασης σε νέο καθεστώς λειτουργίας, αλλαγή κλίμακας / μεγέθους επιχείρησης, κ.λπ.). 

Το ιεραρχικό σύστημα υλοποίησης του έργου περιλαμβάνει πέντε εμπειρογνώμονες και έναν σημαντικό αριθμό από συμβούλους / μέντορες. Η ΕΣΕΕ κατέληξε στη συνεργασία με τους συγκεκριμένους επιστήμονες μέσα από μια ανοικτή διαδικασία επιλογής τους, με βάση προκαθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης της γνώσης, της εμπειρίας, και της εξειδίκευσής τους σε συγκεκριμένους τομείς. Στην ομάδα των εμπειρογνωμόνων περιλαμβάνονται ειδικοί με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε κρίσιμους τομείς της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων: 

· Ο κ. Δημήτρης Μπούρλος, ειδικός σε ασφαλιστικά θέματα. 

· Ο κ. Αντώνης Μέγγουλης, για εξειδικευμένα νομικά ζητήματα. 

· Οι κκ Αντώνης Μουζάκης και Δημήτρης Λέντζας, ειδικοί σε θέματα φορολογίας,. 

· Ο κ. Νίκος Τριτάρης, ειδικός σε θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης. 

· Ο κ. Δημήτρης Καρράς, ειδικός σε θέματα σύγχρονης τεχνολογίας, και 

· Η κα. Ειρήνη Βλαχάκη, ειδική σε θέματα οργάνωσης & διοίκησης επιχειρήσεων. 

Οι εμπειρογνώμονες υποστηρίζονται από δεκαπέντε συμβούλους, που συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες της υποστήριξης των επιχειρήσεων από την αναγνώριση των αναγκών τους, στον καθορισμό του πλάνου δράσης τους έως και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. 

Το έργο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Στόχος είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσον το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων. Ήδη, από το σχεδιασμό του έργου έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να υλοποιηθεί μια τόσο μεγάλης έκτασης πρωτοβουλία με το μικρότερο δυνατό κόστος, με το μεγαλύτερο ανταποδοτικό όφελος για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν και με τη βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων. Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει την ολοκλήρωσή του στα τέλη του 2013. Οι υπηρεσίες, όμως, αυτές της ΕΣΕΕ θα συνεχίσουν να παρέχονται στις εμπορικές επιχειρήσεις και μετά τη λήξη του προγράμματος. 


Για οποιεσδήποτε πληροφορίες καλείτε στα τηλέφωνα: 210 3259224 κα Μακρυνόρη Ελένη  &210 3259170 κα Παύλου Ηλέκτρα
 
Το fax που αποστέλλονται οι αιτήσεις είναι το 210 3259229
 
Ενημερωθείτε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΣΕΕ:http://www.esee.gr/page.asp?id=3901

Το σχόλιό σας

Σχετικά με το blog
-Το blog μας περιλαμβάνει αιχμηρά και καυστικά σχόλια από την επικαιρότητα που επηρεάζουν άμεσα την ζωή μας...!

-ΕΠΙΣΗΣ... ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - και όχι μόνο - ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Υ.Γ.1 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ (ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ) ΟΤΙ ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΤΑ "ΑΡΧ...Α" ΜΑΣ ΔΕΝ ΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΜΟΙΑ ...!!!

Y.Γ.2 ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ...ΚΑΤΩ...ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΑΡΕΣΟΥΜΕ...
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις
11/10Δήμος ΠΑΙΟΝΙΑΣ :23η Γιορτή Κάστανου Γρίβας !
11/10Δήμος ΛΑΓΚΑΔΑ : Τοποθετήθηκε υπόγειος κάδος στο κέντρο της πόλης στην πλατεία του Λαγκαδά
1/10ΧΑΛΑΣΤΡΑ : Δράσεις του 3ου Δημοτικού Χαλάστρας την ημέρα του Αθλητισμού