Γάτος...Ο Μακεδών!
Φίλους έχω μόνο τα ποντίκια...
***ΠΡΟΣΟΧΗ***
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 20 Δεκεμβρίου η υπηρεσία του Capital.gr
Capital Blogs θα αναστείλει τη λειτουργία της για τεχνικούς λόγους.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Λίγα λόγια για εμένα
Στην αρχή ήμουν άσπρος...! αλλά με τις βλακίες που ακούω και βλέπω καθημερινά έγινα μαύρος...!
Σελίδες


"Πρότυπο" αστυνομικό τμήμα αποσύνθεσης τα Κουφάλια - Η σύγχρονη εικόνα της ΕΛ.ΑΣ.
911 αναγνώστες
Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013
19:56

alt
Το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου τηΈνωσης πραγματοποίησε επίσκεψη στο Αστυνομικό Τμήμα Κουφαλίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και έμεινε έκπληκτο από την άσχημη κατάσταση που επικρατεί, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλει το προσωπικό του. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν τα εξής, πολύ σοβαρά, ζητήματα – προβλήματα, τα οποία εμποδίζουν τους αστυνομικούς της Υπηρεσίας αυτής να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και αποδοτικά, στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας και στην παροχή σωστής και ουσιαστικής αστυνόμευσης, από κάθε πλευρά:

 
Α)
- Η Υπηρεσία αυτή που έχει τεράστιο γεωγραφικό τομέα ευθύνης, έχει σε λειτουργία, ένα μόνο περιπολικό όχημα, που και αυτό παρουσιάζει προβλήματα. Τι γίνεται, όμως, όταν πρέπει να γίνει μεταγωγή; Προλαβαίνει ένα, μόνο, έγχρωμο περιπολικό να καλύψει αποτελεσματικά όλη την περιοχή; Μάλλον οι κάτοικοι της περιοχής, μένουν απροστάτευτοι. Ας μας απαντήσουν οι αρμόδιοι και υπεύθυνοι γι΄ αυτό το θέμα.
- Δεν υπάρχει πετρέλαιο θέρμανσης, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι και οι πολίτες, να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα λόγω των καιρικών φαινομένων.
- Εξάλλου, η ανωτέρω Υπηρεσία είναι γενικής αρμοδιότητας (τάξης και ασφάλειας), δυστυχώς δεν έχει υπηρεσιακό όχημα ασφαλείας και ενώ στις περισσότερες φορές, απασχολείται, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, με θέματα ασφαλείας (κλοπές, διαρρήξεις, ληστείες κτλ).
- Οι συνάδελφοι διατάσσονται, καθημερινά, να μετακινούνται με δικά στους μέσα για εκτέλεση υπηρεσίας, διάφορων μέτρων τάξης, εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, δύο Αστυνομικοί κάθε ημέρα, με δικά τους μέσα και με χιλιομετρική απόσταση περίπου 35 χλμ από την πόλη. Αυτή η διαδικασία τους έχει οδηγήσει, στην κυριολεξία, στην οικονομική τους εξαθλίωση. Η Ένωση προτείνει, όπως, να μεταβαίνουν τέσσερις (4) Αστυνομικοί ανά διήμερο με υπηρεσιακό όχημα, κάτι το οποίο προβλέπεται και συνάδει με την οικονομική κατάσταση των συναδέλφων και τη συγκυρία της εποχής μας.
- Λόγω της ύπαρξης ενός μόνο περιπολικού οχήματος, οι συνάδελφοι που είναι επιφορτισμένοι με τις επιδόσεις δικογράφων και εξαιτίας της μεγάλης, σε έκταση, περιοχής - τομέα ευθύνης, αρκετές φορές, μεταβαίνουν για την διεκπεραίωση των επειγουσών επιδόσεων, ακόμα, και με τα δικά τους προσωπικά οχήματα.
 
Β)
 
Έπειτα από σχετική έρευνα της Ένωσης και από καταγγελίες μελών μας, παρατηρείται το εξής παράδοξο, στις Υπηρεσίες των Α.Τ. Κουφαλίων και Α.Τ. Σίνδου, με διαταγές της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης: Αστυνομικοί οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση Αστυφύλακα έχουν μετακινηθεί ως εξής:
 
Τρεις (3) Αστυνομικοί (Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αρχιφύλακες) μετακινήθηκαν από το Α.Τ. Σίνδου για ενίσχυση του Α.Τ. Κουφαλίων, είτε με τη μορφή της απόσπασης είτε με προσωρινή μετακίνηση και ταυτόχρονα, συγχρόνως σχεδόν, με διαταγή της ίδιας Υπηρεσίας, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, από το Α.Τ. Κουφαλίων έχουν μετακινηθεί δύο (2) Αστυνομικοί για ενίσχυση του Α.Τ. Σίνδου. Αυτή τη χρονική στιγμή, δηλαδή, παρατηρείται αυτό το παράδοξο, κατά παράβαση των διατάξεων του Π.Δ. 100/2003. Το άρθρο 19 παρ. 2 εδαφ. γ. του Π.Δ. 100/2003 ρητά και ξεκάθαρα προβλέπει ότι διατάσσεται απόσπαση «για την ενίσχυση Υπηρεσίας προς αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, μέχρι τρεις (3) μήνες», ενώ το άρθρο 20 του ίδιου ως άνω Π.Δ. προβλέπει ότι η προσωρινή μετακίνηση «γίνεται μόνο για την αντιμετώπιση έκτακτων, επειγουσών και σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών... και διαρκούν όσο χρόνο διαρκεί η ανάγκη που τις επέβαλε, όχι όμως πέραν του μηνός».
Η Ένωση που σύμφωνα με το Ν. 1264/1982 και το Καταστατικό της έχει ως σκοπό την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών της, διερωτάται και καταγγέλλει ταυτόχρονα, ποιες είναι αυτές οι υπηρεσιακές ανάγκες και οι λόγοι, που την μία ημέρα αναγκάζουν τη Διοίκηση να εκδίδει διαταγές μετακίνησης από το Α.Τ. Σίνδου προς το Α.Τ. Κουφαλίων και έπειτα, κατά το χρονικό διάστημα που διαρκούν αυτές οι μετακινήσεις, η Διοίκηση να εκδίδει νέες διαταγές μετακίνησης από το Α.Τ. Κουφαλίων στο Α.Τ. Σίνδου, αντίστροφα.
Συγκεκριμένα το τα μετακινούνται, εκατέρωθεν και ταυτοχρόνως, μεταξύ δύο (2) Υπηρεσιών, επιπέδου Αστυνομικού Τμήματος, που υπάγονται στην ίδια Προϊστάμενη Υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, δηλαδή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης στην προκειμένη περίπτωση, πέντε συνολικά (5) αστυνομικοί, που κατέχουν ίδια οργανική θέση και εκτελούν τα ίδια αστυνομικά καθήκοντα, από τη μία Υπηρεσία στην άλλη και αντίστροφα, είναι σίγουρο, ότι, αυτή η ενέργεια παραβιάζει κάθε αρχή χρηστής διοίκησης, καταστρατηγεί την κείμενη νομοθεσία και δεν είναι σύννομη. Χρειάζεται, επειγόντως να διευρυνθεί από την Ηγεσία, αφού όντως, τέτοιες ενέργειες δημιουργούν πολλά ερωτηματικά στο προσωπικό ακόμα και για τη σκοπιμότητά τους, αλλά και για το πόσο βασίζονται στο νόμο. Εξάλλου, είναι σίγουρο, ότι δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά, σχετικά με τα κριτήρια, με τα οποία εκδίδονται αυτές οι διαταγές μετακίνησης.
Σας παρακαλούμε όπως,
 
1) να επιληφθείτε του θέματος, ώστε να απαλειφθεί το φαινόμενο της καταστρατήγησης των διατάξεων του ως άνω Π.Δ. 100/2003.
 
2) Επίσης, να μας ενημερώσετε για το κατά πόσο τα αρμόδια Υπηρεσιακά Όργανα της Διοίκησης, στις ανωτέρω αποφάσεις τους, γίνεται σωστή και νόμιμη χρήσης της διακριτικής τους ευχέρειας, όσον αφορά τις διοικητικές αποφάσεις τις οποίες παίρνουν και αφορούν μέλη της Ένωσής μας, ιδιαίτερα την κρίση τους, ως προς τις συνθήκες υπό τις οποίες αποφασίζουν, για διάφορους λόγους, την παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας.
 
3)Υπό το πρίσμα της χρηστής διοίκησης να εξετάσετε, κατά πόσο, θίγονται τα εργασιακά δικαιώματα των αστυνομικών υπαλλήλων και
 
4) πόσο επηρεάζουν, αυτές οι διαδικασίες και μέθοδοι, την αποτελεσματικότητα και τη σωστή λειτουργία των αστυνομικών Υπηρεσιών, μέσα στις δύσκολες συνθήκες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, με το αίσθημα ανασφάλειας που επικρατεί και της αύξησης της εγκληματικότητας, ποσοτικά και ποιοτικά, σε κάθε τομέα.
Τέλος, παρακαλούμε, όπως, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 23 του Π.Δ. 120/2008, να μας απαντήσετε για το αποτέλεσμα της καταγγελίας μας, διότι έχουμε έννομο συμφέρον, έναντι των μελών μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Υ.Θ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
6976518061                       6979972444

Το σχόλιό σας

Σχετικά με το blog
-Το blog μας περιλαμβάνει αιχμηρά και καυστικά σχόλια από την επικαιρότητα που επηρεάζουν άμεσα την ζωή μας...!

-ΕΠΙΣΗΣ... ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - και όχι μόνο - ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Υ.Γ.1 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ (ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ) ΟΤΙ ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΤΑ "ΑΡΧ...Α" ΜΑΣ ΔΕΝ ΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΜΟΙΑ ...!!!

Y.Γ.2 ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ...ΚΑΤΩ...ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΑΡΕΣΟΥΜΕ...
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις