Γάτος...Ο Μακεδών!
Φίλους έχω μόνο τα ποντίκια...
Λίγα λόγια για εμένα
Στην αρχή ήμουν άσπρος...! αλλά με τις βλακίες που ακούω και βλέπω καθημερινά έγινα μαύρος...!
Σελίδες


ΝΕΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
729 αναγνώστες
Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013
18:04

    
                    Ο Δήμαρχος κ.Μπίκος  Γιάννης

Άλλη μια δικαίωση για την εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟ  ΒΗΜΑ και ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ  είναι η τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου κ.Μιχάλη Τσακίρη στην θέση του Αντιδημάρχου μετά την παραίτηση της κ.Κοκκίνου απο τον Δήμαρχο κ.Μπίκο.Ευχόμαστε ο νέος Αντιδήμαρχος να πετύχει στο έργο του και να δικαιώσει τον Δήμαρχο για την επιλογή του.Αλήθεια γιατί το γραφείο τύπου δεν έστειλε την απόφαση στην τοπική εφημερίδα και να ενημερώσει τον ηλεκτρονικό τύπο της περιοχής;
Αρ. Απόφ: 241
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 11418
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
Τ.Κ. 57100
Θέµα: «Τροποποίηση της υπ΄αρίθµ. 5/07-01-2013 απόφασης του ∆ηµάρχου
Χαλκηδόνος, ορισµός νέου αντιδηµάρχου»
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ∆ήµαρχος Χαλκηδόνος
έχοντας υπόψη:
1. Την απογραφή του 2011, σύµφωνα µε την οποία, οι δήµοι Αγίου Αθανασίου, Χαλκηδόνας
και Κουφαλίων, που πλέον αποτελούν τον ενιαία ∆ήµο Χαλκηδόνος, έχουν αθροιστικά
πληθυσµό 33.673 κατοίκους,
2. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 58 και του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε µε την διάταξη του άρθρου 6 του Ν.4071/2012,
3. Την αρ. 45892/11-8-10 απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΣ∆∆Α & Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης «πρωτοβάθµιοι και δευτεροβάθµιοι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης της
χώρας µε το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανοµή πληθυσµού στις δηµοτικές κοινότητες
του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν.3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατό να κατανεµηθεί, λόγω
ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης»(΄Β 1292) όπως ισχύει,
4. Την αρ. 71351/41/10 εγκύκλιο ΥΠΕΣ∆∆Α& Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
5. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012,
6. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012,
7. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4093/2012 ( παρ. στ, υποπαρ. Στ1),
8. Την 10412/27-05-2013 έγγραφη παραίτηση της Αντιδηµάρχου κα Κοκκίνου Αικατερίνης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουµε νέο Αντιδήµαρχο, στη θέση της παραιτηθείσας Αντιδηµάρχου κας Κοκκίνου
Αικατερίνης, τον δηµοτικό σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Τσακίρη Μιχαήλ, όπως παρακάτω:
Αντιδήµαρχος καθ’ ύλην, άνευ αντιµισθίας, ορίζεται ο κ. Τσακίρης Μιχαήλ, σε
θέµατα Εµπορίου – Βιοµηχανίας – Επιχειρηµατικότητας και Υγείας – Πρόνοιας –
Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, καθώς και σε θέµατα Παιδείας, µε θητεία από
06-06-2013 έως 31/08/2014.

Το σχόλιό σας

Σχετικά με το blog
-Το blog μας περιλαμβάνει αιχμηρά και καυστικά σχόλια από την επικαιρότητα που επηρεάζουν άμεσα την ζωή μας...!

-ΕΠΙΣΗΣ... ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - και όχι μόνο - ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Υ.Γ.1 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ (ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ) ΟΤΙ ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΤΑ "ΑΡΧ...Α" ΜΑΣ ΔΕΝ ΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΜΟΙΑ ...!!!

Y.Γ.2 ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ...ΚΑΤΩ...ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΑΡΕΣΟΥΜΕ...
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις
11/10Δήμος ΠΑΙΟΝΙΑΣ :23η Γιορτή Κάστανου Γρίβας !
11/10Δήμος ΛΑΓΚΑΔΑ : Τοποθετήθηκε υπόγειος κάδος στο κέντρο της πόλης στην πλατεία του Λαγκαδά
1/10ΧΑΛΑΣΤΡΑ : Δράσεις του 3ου Δημοτικού Χαλάστρας την ημέρα του Αθλητισμού