Γάτος...Ο Μακεδών!
Φίλους έχω μόνο τα ποντίκια...
***ΠΡΟΣΟΧΗ***
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 20 Δεκεμβρίου η υπηρεσία του Capital.gr
Capital Blogs θα αναστείλει τη λειτουργία της για τεχνικούς λόγους.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Λίγα λόγια για εμένα
Στην αρχή ήμουν άσπρος...! αλλά με τις βλακίες που ακούω και βλέπω καθημερινά έγινα μαύρος...!
Σελίδες


ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
832 αναγνώστες
Κυριακή, 7 Ιουλίου 2013
22:39

 
                                             

Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Την απόφαση αριθ. 190/2013 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε την οποία διαπιστώνεται 
η αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού 
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) 
3. το άρθρο 212 του ν. 3584/07 
4. την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του 
ν. 3812/09 
5. την εξασφαλισµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του έτους 2013 του ∆ήµου 
6. Την µε αριθµ. πρωτ. 13161/21-06-2013 γνωστοποίηση πλήρωσης των θέσεων 
7. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφεροµένων. 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Την πρόσληψη των κάτωθι: 
α/α Επώνυµο Όνοµα Πατρώνυµο Ειδικότητα –
παρεχόµενες 
εργασίες 
Χρονικό 
διάστηµα 
απασχόλησης 
1. ΑΪΝΑΤΣΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Συνοδός 
Απορριµµατοφόρου 
03-07-2013 έως 
02-09-2013 
2. ΓΑΪΤΑΝΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Συνοδός 
Απορριµµατοφόρου 
02-07-2013 έως 
01-09-2013 
3. ΓΚΑΪ∆ΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Συνοδός 
Απορριµµατοφόρου 
02-07-2013 έως 
01-09-2013 
4. ΓΙΟΛΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ Συνοδός 
Απορριµµατοφόρου 
02-07-2013 έως 
01-09-2013 
5. ΚΟΥΤΑΛΙ∆ΗΣ ΕΡΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Συνοδός 
Απορριµµατοφόρου 
02-07-2013 έως 
01-09-2013 
6. ΜΠΟΡΟΒΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Συνοδός 
Απορριµµατοφόρου 
02-07-2013 έως 
01-09-2013 
7. ΜΥΛΟΒΙΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Συνοδός 
Απορριµµατοφόρου 
02-07-2013 έως 
01-09-2013 
8. ΣΑΡΙΝΤΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Συνοδός 
Απορριµµατοφόρου 
02-07-2013 έως 
01-09-2013 
9. ΤΟΚΜΑΤΣΟΒΑ ΟΛΕΝΑ ΒΛΑΝΤΙΜΗΡ Συνοδός 
Απορριµµατοφόρου 
02-07-2013 έως 
01-09-2013 
10. ΤΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Συνοδός 
Απορριµµατοφόρου 
02-07-2013 έως 
01-09-2013 
  
 11. ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
ΓΑΒΡΙΗΛ Συνοδός 
Απορριµµατοφόρου 
02-07-2013 έως 
01-09-2013 
12. ΧΑΜΤΖΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙ∆ΕΡΗΣ Συνοδός 
Απορριµµατοφόρου 
02-07-2013 έως 
01-09-2013 
                     ΟΔΗΓΟΙ     ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

13. ΑΪΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆Ε – Οδηγών 02-07-2013 έως 
01-09-2013 
14. ΓΚΙΟΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆Ε – Οδηγών 02-07-2013 έως 
01-09-2013 
15. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆Ε – Οδηγών 02-07-2013 έως 
01-09-2013 
16. ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ∆Ε – Οδηγών 02-07-2013 έως 
01-09-2013 
17. ΚΑΡΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆Ε – Οδηγών 03-07-2013 έως 
02-09-2013 

 


                                           Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΚΟΣ
Το σχόλιό σας

Σχετικά με το blog
-Το blog μας περιλαμβάνει αιχμηρά και καυστικά σχόλια από την επικαιρότητα που επηρεάζουν άμεσα την ζωή μας...!

-ΕΠΙΣΗΣ... ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - και όχι μόνο - ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Υ.Γ.1 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ (ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ) ΟΤΙ ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΤΑ "ΑΡΧ...Α" ΜΑΣ ΔΕΝ ΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΜΟΙΑ ...!!!

Y.Γ.2 ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ...ΚΑΤΩ...ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΑΡΕΣΟΥΜΕ...
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις