Γάτος...Ο Μακεδών!
Φίλους έχω μόνο τα ποντίκια...
Λίγα λόγια για εμένα
Στην αρχή ήμουν άσπρος...! αλλά με τις βλακίες που ακούω και βλέπω καθημερινά έγινα μαύρος...!
Σελίδες


ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
827 αναγνώστες
Κυριακή, 7 Ιουλίου 2013
22:39

 
                                             

Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Την απόφαση αριθ. 190/2013 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε την οποία διαπιστώνεται 
η αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού 
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) 
3. το άρθρο 212 του ν. 3584/07 
4. την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του 
ν. 3812/09 
5. την εξασφαλισµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του έτους 2013 του ∆ήµου 
6. Την µε αριθµ. πρωτ. 13161/21-06-2013 γνωστοποίηση πλήρωσης των θέσεων 
7. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφεροµένων. 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Την πρόσληψη των κάτωθι: 
α/α Επώνυµο Όνοµα Πατρώνυµο Ειδικότητα –
παρεχόµενες 
εργασίες 
Χρονικό 
διάστηµα 
απασχόλησης 
1. ΑΪΝΑΤΣΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Συνοδός 
Απορριµµατοφόρου 
03-07-2013 έως 
02-09-2013 
2. ΓΑΪΤΑΝΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Συνοδός 
Απορριµµατοφόρου 
02-07-2013 έως 
01-09-2013 
3. ΓΚΑΪ∆ΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Συνοδός 
Απορριµµατοφόρου 
02-07-2013 έως 
01-09-2013 
4. ΓΙΟΛΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ Συνοδός 
Απορριµµατοφόρου 
02-07-2013 έως 
01-09-2013 
5. ΚΟΥΤΑΛΙ∆ΗΣ ΕΡΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Συνοδός 
Απορριµµατοφόρου 
02-07-2013 έως 
01-09-2013 
6. ΜΠΟΡΟΒΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Συνοδός 
Απορριµµατοφόρου 
02-07-2013 έως 
01-09-2013 
7. ΜΥΛΟΒΙΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Συνοδός 
Απορριµµατοφόρου 
02-07-2013 έως 
01-09-2013 
8. ΣΑΡΙΝΤΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Συνοδός 
Απορριµµατοφόρου 
02-07-2013 έως 
01-09-2013 
9. ΤΟΚΜΑΤΣΟΒΑ ΟΛΕΝΑ ΒΛΑΝΤΙΜΗΡ Συνοδός 
Απορριµµατοφόρου 
02-07-2013 έως 
01-09-2013 
10. ΤΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Συνοδός 
Απορριµµατοφόρου 
02-07-2013 έως 
01-09-2013 
  
 11. ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
ΓΑΒΡΙΗΛ Συνοδός 
Απορριµµατοφόρου 
02-07-2013 έως 
01-09-2013 
12. ΧΑΜΤΖΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙ∆ΕΡΗΣ Συνοδός 
Απορριµµατοφόρου 
02-07-2013 έως 
01-09-2013 
                     ΟΔΗΓΟΙ     ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

13. ΑΪΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆Ε – Οδηγών 02-07-2013 έως 
01-09-2013 
14. ΓΚΙΟΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆Ε – Οδηγών 02-07-2013 έως 
01-09-2013 
15. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆Ε – Οδηγών 02-07-2013 έως 
01-09-2013 
16. ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ∆Ε – Οδηγών 02-07-2013 έως 
01-09-2013 
17. ΚΑΡΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆Ε – Οδηγών 03-07-2013 έως 
02-09-2013 

 


                                           Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΚΟΣ
Το σχόλιό σας

Σχετικά με το blog
-Το blog μας περιλαμβάνει αιχμηρά και καυστικά σχόλια από την επικαιρότητα που επηρεάζουν άμεσα την ζωή μας...!

-ΕΠΙΣΗΣ... ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - και όχι μόνο - ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Υ.Γ.1 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ (ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ) ΟΤΙ ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΤΑ "ΑΡΧ...Α" ΜΑΣ ΔΕΝ ΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΜΟΙΑ ...!!!

Y.Γ.2 ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ...ΚΑΤΩ...ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΑΡΕΣΟΥΜΕ...
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις
11/10Δήμος ΠΑΙΟΝΙΑΣ :23η Γιορτή Κάστανου Γρίβας !
11/10Δήμος ΛΑΓΚΑΔΑ : Τοποθετήθηκε υπόγειος κάδος στο κέντρο της πόλης στην πλατεία του Λαγκαδά
1/10ΧΑΛΑΣΤΡΑ : Δράσεις του 3ου Δημοτικού Χαλάστρας την ημέρα του Αθλητισμού