Γάτος...Ο Μακεδών!
Φίλους έχω μόνο τα ποντίκια...
Λίγα λόγια για εμένα
Στην αρχή ήμουν άσπρος...! αλλά με τις βλακίες που ακούω και βλέπω καθημερινά έγινα μαύρος...!
Σελίδες


ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ "ΚΑΛΑΝΤΑ..."
655 αναγνώστες
Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013
13:37

  Πρώτοι  ''ΣΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ" διαβάσατε τί σκεφτότανε ο Δήμαρχος κ.Μπίκος να πράξει σχετικά με τις Αντιδημαρχίες .Όπως βλέπετε ΕΜΙΣΘΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ έγιναν οι κ.κ.Τζήκας και Τσακίρης.            

                       
                             Νομίζω ότι έπραξα σωστά

Θέµα: «Τροποποίηση της υπ΄αρίθµ. 5/07-01-2013 απόφασης του ∆ηµάρχου Χαλκηδόνος, ορισµός νέου 
αντιδηµάρχου» 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ∆ήµαρχος Χαλκηδόνος 
έχοντας υπόψη: 

1. Την απογραφή του 2011, σύµφωνα µε την οποία, οι δήµοι Αγίου Αθανασίου, Χαλκηδόνας και Κουφαλίων, που πλέον αποτελούν 
τον ενιαία ∆ήµο Χαλκηδόνος, έχουν αθροιστικά πληθυσµό 33.673 κατοίκους, 
2. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 58 και του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε µε την διάταξη του άρθρου 6 του Ν.4071/2012, 
3. Την αρ. 45892/11-8-10 απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΣ∆∆Α & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Πρωτοβάθµιοι και 
∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας µε το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανοµή πληθυσµού στις 
δηµοτικές κοινότητες του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν.3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατό να κατανεµηθεί, λόγω ελλιπών 
στοιχείων τόπου εγκατάστασης»(΄Β 1292) όπως ισχύει, 
4. Την αρ. 71351/41/10 εγκύκλιο ΥΠΕΣ∆∆Α& Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 
5. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012, 
6. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, 
7. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4093/2012 ( παρ. στ, υποπαρ. Στ1), 
8. Την υπ’ αριθµ. 241/2013 απόφασης ∆ηµάρχου, 
9. Τo 27413/28-11-2013 αίτηµα του Αντιδηµάρχου Κορώνα Ανδρέα, 
10. Τo 27120/25-11-2013 αίτηµα της Αντιδηµάρχου Γιαλοψού Βικτωρίας. 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Τη διατήρηση των καθ’ ύλην και κατά τόπον αρµοδιοτήτων που αφορούν τους Αντιδηµάρχους, όπως αυτές ορίζονται στις 
υπ’ αριθµ 5/2013 και 8 σχετ. αποφάσεις ∆ηµάρχου. 
Συγκεκριµένα: 
• Ο Αντιδήµαρχος Κορώνας Ανδρέας διατηρεί τις καθ’ ύλην αρµοδιότητές του σε θέµατα Πολεοδοµίας-Περιβάλλοντος-
Χωροταξίας- Τεχνικών Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και κατά τόπον Αντιδήµαρχος της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Χαλκηδόνος άνευ αντιµισθίας µε θητεία από 1.12.2013 έως 31.8.2014. 
• Η Αντιδήµαρχος Γιαλοψού-Ψιλιτέλη Βικτωρία διατηρεί τις καθ’ ύλην αρµοδιότητές της σε θέµατα Ανακύκλωσης-
Καθαριότητας και Πρασίνου και κατά τόπον Αντιδήµαρχος της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Αθανασίου άνευ αντιµισθίας 
µε θητεία από 1.12.2013 έως 31.8.2014. 
• Ο Αντιδήµαρχος Τζήκας Λάζαρος διατηρεί τις καθ’ ύλην αρµοδιότητές του σε θέµατα Αθλητισµού-Πολιτισµού-
Εθελοντισµού και Νέας Γενιάς και κατά τόπον Αντιδήµαρχος της ∆ηµοτικής Ενότητας Κουφαλίων µε αντιµισθία µε 
θητεία από 1.12.2013 έως 31.8.2014. 
• Ο Αντιδήµαρχος Τσακίρης Μιχαήλ Ανδρέας διατηρεί τις καθ’ ύλην αρµοδιότητές του σε θέµατα Εµπορίου, Βιοµηχανίας-
Επιχειρηµατικότητας και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, καθώς και σε θέµατα Παιδείας 
µε αντιµισθία µε θητεία από 1.12.2013 έως 31.8.2014. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 


 IΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΚΟΣ

Το σχόλιό σας

Σχετικά με το blog
-Το blog μας περιλαμβάνει αιχμηρά και καυστικά σχόλια από την επικαιρότητα που επηρεάζουν άμεσα την ζωή μας...!

-ΕΠΙΣΗΣ... ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - και όχι μόνο - ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Υ.Γ.1 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ (ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ) ΟΤΙ ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΤΑ "ΑΡΧ...Α" ΜΑΣ ΔΕΝ ΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΜΟΙΑ ...!!!

Y.Γ.2 ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ...ΚΑΤΩ...ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΑΡΕΣΟΥΜΕ...
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις
16/8Δήμος Χαλκηδόνας : Επιβεβαιωμένο κρούσμα ιού Δυτικού Νείλου στον Αγ. Αθανάσιο !
13/8Παρά-πολιτικά : "Σεμνά και Ταπεινά ... "
12/8ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ... : "Τα Κακώς Κείμενα "
8/8Ωραιόκαστρο : Στις 27 Αυγούστου η ορκωμοσία της νέας δημοτικής αρχής Ωραιοκάστρο
6/8ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7-09-19 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ.
4/815o ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
3/8Δήμος Χαλκηδόνος - Σταύρος Αναγνωστόπουλος: Καθημερινή ενημέρωση για θέματα του δήμου…!