Γάτος...Ο Μακεδών!
Φίλους έχω μόνο τα ποντίκια...
Λίγα λόγια για εμένα
Στην αρχή ήμουν άσπρος...! αλλά με τις βλακίες που ακούω και βλέπω καθημερινά έγινα μαύρος...!
Σελίδες


ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
811 αναγνώστες
Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014
02:46

 

 

Όλα τα αποτελέσματα στο Δήμο Χαλκηδόνος

 

ΑΓΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α. - Ενωμένοι Δημιουργούμε

58,87% 1.905

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ Ι. - Αλληλεγγύη Ενότητα Συνεργασία στο Δήμο Χαλκηδόνος Γιάννης Τσουκνιδάς

21,29% 689

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. - ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

13,16% 426

ΜΩΥΣΙΔΗΣ Σ. - ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

6,67% 216

ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α. - Ενωμένοι Δημιουργούμε

60,49% 349

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. - ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

27,56% 159

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ Ι. - Αλληλεγγύη Ενότητα Συνεργασία στο Δήμο Χαλκηδόνος Γιάννης Τσουκνιδάς

9,88% 57

ΜΩΥΣΙΔΗΣ Σ. - ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

2,08% 12

ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. - ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

38,33% 586

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α. - Ενωμένοι Δημιουργούμε

32,24% 493

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ Ι. - Αλληλεγγύη Ενότητα Συνεργασία στο Δήμο Χαλκηδόνος Γιάννης Τσουκνιδάς

17,27% 264

ΜΩΥΣΙΔΗΣ Σ. - ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

12,16% 186

ΓΕΦΥΡΑ

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α. - Ενωμένοι Δημιουργούμε

41,06% 767

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ Ι. - Αλληλεγγύη Ενότητα Συνεργασία στο Δήμο Χαλκηδόνος Γιάννης Τσουκνιδάς

26,71% 499

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. - ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

25,64% 479

ΜΩΥΣΙΔΗΣ Σ. - ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

6,58% 123

ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α. - Ενωμένοι Δημιουργούμε

39,22% 675

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. - ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

31,44% 541

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ Ι. - Αλληλεγγύη Ενότητα Συνεργασία στο Δήμο Χαλκηδόνος Γιάννης Τσουκνιδάς

24,29% 418

ΜΩΥΣΙΔΗΣ Σ. - ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

5,06% 87

ΞΗΡΟΧΩΡΙ

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α. - Ενωμένοι Δημιουργούμε

68,97% 440

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ Ι. - Αλληλεγγύη Ενότητα Συνεργασία στο Δήμο Χαλκηδόνος Γιάννης Τσουκνιδάς

20,38% 130

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. - ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

10,50% 67

ΜΩΥΣΙΔΗΣ Σ. - ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

0,16% 1

ΚΟΥΦΑΛΙΑ

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ Ι. - Αλληλεγγύη Ενότητα Συνεργασία στο Δήμο Χαλκηδόνος Γιάννης Τσουκνιδάς

44,42% 2.327

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. - ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

31,76% 1.664

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α. - Ενωμένοι Δημιουργούμε

17,60% 922

ΜΩΥΣΙΔΗΣ Σ. - ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

6,22% 326

ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. - ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

33,51% 193

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α. - Ενωμένοι Δημιουργούμε

32,64% 188

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ Ι. - Αλληλεγγύη Ενότητα Συνεργασία στο Δήμο Χαλκηδόνος Γιάννης Τσουκνιδάς

29,17% 168

ΜΩΥΣΙΔΗΣ Σ. - ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

4,69% 27

ΚΑΣΤΑΝΑΣ

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ Ι. - Αλληλεγγύη Ενότητα Συνεργασία στο Δήμο Χαλκηδόνος Γιάννης Τσουκνιδάς

38,91% 214

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α. - Ενωμένοι Δημιουργούμε

28,55% 157

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. - ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

27,64% 152

ΜΩΥΣΙΔΗΣ Σ. - ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

4,91% 27

ΠΡΟΧΩΜΑ

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. - ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

55,23% 496

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ Ι. - Αλληλεγγύη Ενότητα Συνεργασία στο Δήμο Χαλκηδόνος Γιάννης Τσουκνιδάς

21,60% 194

ΜΩΥΣΙΔΗΣ Σ. - ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

16,70% 150

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α. - Ενωμένοι Δημιουργούμε

6,46% 58

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α. - Ενωμένοι Δημιουργούμε

35,37% 659

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. - ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

35,16% 655

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ Ι. - Αλληλεγγύη Ενότητα Συνεργασία στο Δήμο Χαλκηδόνος Γιάννης Τσουκνιδάς

26,03% 485

ΜΩΥΣΙΔΗΣ Σ. - ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

3,44% 64

ΑΔΕΝΔΡΟ 

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α. - Ενωμένοι Δημιουργούμε

46,99% 695

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ Ι. - Αλληλεγγύη Ενότητα Συνεργασία στο Δήμο Χαλκηδόνος Γιάννης Τσουκνιδάς

23,60% 349

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. - ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

18,12% 268

ΜΩΥΣΙΔΗΣ Σ. - ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

11,29% 167

ΒΑΛΤΟΧΩΡΙ

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ Ι. - Αλληλεγγύη Ενότητα Συνεργασία στο Δήμο Χαλκηδόνος Γιάννης Τσουκνιδάς

53,27% 114

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. - ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

27,10% 58

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α. - Ενωμένοι Δημιουργούμε

18,69% 40

ΜΩΥΣΙΔΗΣ Σ. - ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

0,93% 2

ΕΛΕΟΥΣΑ

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α. - Ενωμένοι Δημιουργούμε

38,40% 182

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. - ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

35,23% 167

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ Ι. - Αλληλεγγύη Ενότητα Συνεργασία στο Δήμο Χαλκηδόνος Γιάννης Τσουκνιδάς

23,00% 109

ΜΩΥΣΙΔΗΣ Σ. - ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

3,38% 16

ΛΟΥΔΙΑΣ

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ Ι. - Αλληλεγγύη Ενότητα Συνεργασία στο Δήμο Χαλκηδόνος Γιάννης Τσουκνιδάς

33,43% 234

ΜΩΥΣΙΔΗΣ Σ. - ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

26,57% 186

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α. - Ενωμένοι Δημιουργούμε

23,14% 162

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. - ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

16,86% 118

ΜΙΚΡΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α. - Ενωμένοι Δημιουργούμε

44,92% 442

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. - ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

26,83% 264

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ Ι. - Αλληλεγγύη Ενότητα Συνεργασία στο Δήμο Χαλκηδόνος Γιάννης Τσουκνιδάς

25,71% 253

ΜΩΥΣΙΔΗΣ Σ. - ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

2,54% 25

ΠΑΡΘΕΝΙΟ

Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. - ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

39,96% 179

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α. - Ενωμένοι Δημιουργούμε

36,38% 163

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ Ι. - Αλληλεγγύη Ενότητα Συνεργασία στο Δήμο Χαλκηδόνος Γιάννης Τσουκνιδάς

14,29% 64

ΜΩΥΣΙΔΗΣ Σ. - ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

9,38% 42

 

Το σχόλιό σας

Σχετικά με το blog
-Το blog μας περιλαμβάνει αιχμηρά και καυστικά σχόλια από την επικαιρότητα που επηρεάζουν άμεσα την ζωή μας...!

-ΕΠΙΣΗΣ... ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - και όχι μόνο - ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Υ.Γ.1 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ (ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ) ΟΤΙ ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΤΑ "ΑΡΧ...Α" ΜΑΣ ΔΕΝ ΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΜΟΙΑ ...!!!

Y.Γ.2 ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ...ΚΑΤΩ...ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΑΡΕΣΟΥΜΕ...
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις
11/10Δήμος ΠΑΙΟΝΙΑΣ :23η Γιορτή Κάστανου Γρίβας !
11/10Δήμος ΛΑΓΚΑΔΑ : Τοποθετήθηκε υπόγειος κάδος στο κέντρο της πόλης στην πλατεία του Λαγκαδά
1/10ΧΑΛΑΣΤΡΑ : Δράσεις του 3ου Δημοτικού Χαλάστρας την ημέρα του Αθλητισμού