Γάτος...Ο Μακεδών!
Φίλους έχω μόνο τα ποντίκια...
***ΠΡΟΣΟΧΗ***
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 20 Δεκεμβρίου η υπηρεσία του Capital.gr
Capital Blogs θα αναστείλει τη λειτουργία της για τεχνικούς λόγους.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Λίγα λόγια για εμένα
Στην αρχή ήμουν άσπρος...! αλλά με τις βλακίες που ακούω και βλέπω καθημερινά έγινα μαύρος...!
Σελίδες


ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ - ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΕΡΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
656 αναγνώστες
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014
02:46

 

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 20/2014

Καλούνται τα µέλη του Δ.Σ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, την Τετάρτη 29/10/2014 και ώρα 7.00 µ.µ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δηµοτικού Συµβουλίου (στον 2ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων) όπου θα συζητηθούν τα θέµατα όπως παρακάτω:

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. Έγκριση 7ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος του Δήµου, έτους 2014.

2. Τροποποίηση Προϋπολογισµού έτους 2014

3. Έκθεση εσόδων – εξόδων γ΄ τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2014 Δήµου Χαλκηδόνος

4. Έγκριση Διενέργειας Προµηθειών και εργασιών έτους 2014.

5. Κήρυξη έκπτωτου προµηθευτή λόγω µη προσέλευσης υπογραφής της σύµβασης

6. Παράταση της συµβατικής προθεσµίας του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση τριών αιθουσών διδασκαλίας και µιας Α.Π.Χ. στο Δηµοτικό Σχολείο του Δ.Δ. Aγ. Αθανασίου», χωρίς αναθεώρηση

7. Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή Δηµοτικού κτιρίου στην πλατεία Ι. Μεταξά» αρ.µελ.45/2009, χωρίς αναθεώρηση

8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Συντήρηση εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων Δ. Χαλκηδόνος έτους 2014» αρ.µελ.16/2014

9. Παραλαβή Επιβλέψεων µελετών της πρώην ΤΥΔΚ από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήµου Χαλκηδόνος

10. Έγκριση πρόταση τροποποίησης του ρυµοτοµικού σχεδίου στην περιοχή της νότιας εισόδου της Δ.Κ. Ν. Μεσηµβρίας, γύρω από το Ο.Τ. 142

11. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήµατος τροποποίησης της φορολογικής αξίας των οικοπέδων στην Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου

12. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων για τις ανάγκες εκχιονισµού κατά την χειµερινή περίοδο 2014­5

13. Χορήγηση Δικαιωµάτων Διέλευσης Τηλεπικοινωνιακού δικτύου οπτικών Ινών και λοιπών εγκαταστάσεων στην εταιρεία HELLAS ON LINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝQΝΙΕΣ Α.Ε. µε διακριτικό τίτλο HOL.

14. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Διαµόρφωση χώρου πράσινου και παιδικής χαράς στην περιοχή Μπικέικα του Δ.Δ. Ξηροχωρίου του Δήµου Αγ. Αθανασίου»

15. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ολοκλήρωση – Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας και Ηρώου Δ.Δ. Αγχιάλου»

16. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Διαµόρφωση χώρου πράσινου και παιδικής χαράς στο ΟΤ 47

του Δ.Δ. Ξηροχωρίου του Δήµου Αγ. Αθανασίου» 1ου

17. Έγκριση του Α.Π.Ε. του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων – Διαµόρφωση πεζοδροµίων κεντρικών οδών οικισµού Ξηροχωρίου»

18. Έγκριση ανταλλαγής αγροτεµαχίων µεταξύ του Δήµου Χαλκηδόνος και δηµοτών, σύµφωνα µε την αρ.252/2012 απόφαση Δ.Σ.

19. Έγκριση τροποποίησης της µε αρ.23/2010 µελέτης για το έργο «Ανακατασκευή αγωνιστικού χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου και κατασκευή βοηθητικού γηπέδου στο Δ.Δ.Βαθυλάκκου»

20. Έγκριση διαγραφής οφειλών από Βεβαιωτικούς Καταλόγους σύµφωνα µε την αριθµ.73/9 Διορθωτική Πράξη Εφαρµογής Χαλκηδόνας και ακύρωση της αριθµ.185/2007 απόφασης Δ.Σ. Χαλκηδόνας.

21. Εισήγηση περί εκµίσθωσης ακινήτων (στις εργατικές κατοικίες) στην Τ.Κ Κουφαλίων

22. Έγκριση εκµίσθωσης ακινήτου στην Δ.Κ. Γέφυρας

23. Έγκριση εκµίσθωσης ακινήτων στην Τ.Κ Αγχιάλου

24. Έγκριση µίσθωσης ακινήτου ­αποθήκης στην Δ.Ε Αγ. Αθανασίου, για την αποθήκευση προµηθειών και την φύλαξη των µηχανηµάτων και εργαλείων του Δήµου

25. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή νοµικής υποστήριξης στο θέµα του διαγωνισµού για την διαδικασία ανάθεσης της αποκοµιδής των απορριµµάτων του Δήµου.

26. Τροποποίηση της υπ.αρ.184/2012 Α.Δ.Σ. περί «Έγκριση παραχώρησης χρήσης δηµοτικού χώρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γέφυρας ΜΕΤΡΕΣ – ΖQΖΟΥΠΟΛΗ» ως προς διάρκεια της παραχώρησης.

27. Έγκριση έκτακτης µετακίνησης του κ. Δηµάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους και ψήφιση πίστωσης για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων, δαπάνη διανυκτέρευσης και ηµερήσιας αποζηµίωσης

28. Εκλογή αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συµβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσµου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας.

29. Λήψη απόφασης, από Δ.Σ. για την πληρωµή των ληξιπρόθεσµων οφειλών της ΔΗΚΕΧ από το δήµο και Αναµόρφωση Προϋπολογισµού

30. Τροποποίηση Προϋπολογισµού του Δήµου έτους 2014, επί του Τεχνικού Προγράµµατος.

31. Αποδοχή και έγκριση των όρων του χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας “ΕΛΛΑΔΑ­FYROM 2007­2013” µε τίτλο «Increased rural economic development in cross border region by empowering agriculture through using waste straw for energy production» και ακρωνύµιο «STRAWPOWER»

32. Τροποποίηση του σκέλους ε΄ της παρ.4 της αρ.40/2014 απόφασης Δ.Σ. περί ορισµού νέου εκπροσώπου στο Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύµπραξης «ΓΑΙΑ» η οποία συστάθηκε αποκλειστικά για την εκτέλεση της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡQΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Ευρυσθένης Κοσκινάς

Εισηγητές θεµάτων:1ου &6ου έως 20ου θέµατοςο Αντιδήµαρχος κος Αλ.Μανάκης 2ου

έως 5ου & 21ου έως 27ου & 29ου & 30ου ΘέµατοςοΑντιδήµαρχος κος Μ.Μηντσιούδης 28ου

θέµατοςο Πρόεδρος Δ.Σ31ου

 

& 32ου θέµατοςοΔήµαρχος 

You might also like:

Το σχόλιό σας

Σχετικά με το blog
-Το blog μας περιλαμβάνει αιχμηρά και καυστικά σχόλια από την επικαιρότητα που επηρεάζουν άμεσα την ζωή μας...!

-ΕΠΙΣΗΣ... ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - και όχι μόνο - ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Υ.Γ.1 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ (ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ) ΟΤΙ ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΤΑ "ΑΡΧ...Α" ΜΑΣ ΔΕΝ ΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΜΟΙΑ ...!!!

Y.Γ.2 ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ...ΚΑΤΩ...ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΑΡΕΣΟΥΜΕ...
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις