Γάτος...Ο Μακεδών!
Φίλους έχω μόνο τα ποντίκια...
***ΠΡΟΣΟΧΗ***
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 20 Δεκεμβρίου η υπηρεσία του Capital.gr
Capital Blogs θα αναστείλει τη λειτουργία της για τεχνικούς λόγους.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Λίγα λόγια για εμένα
Στην αρχή ήμουν άσπρος...! αλλά με τις βλακίες που ακούω και βλέπω καθημερινά έγινα μαύρος...!
Σελίδες


Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
651 αναγνώστες
Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015
23:26

perifereia_kentrikis_makedonias

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015, στις 13:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Ανακοινώσεις του Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας Αντώνιου Δ. Γυφτόπουλου.
-Επερωτήσεις.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ.- Π.Ε. Πιερίας για τη συγκρότηση επιτροπών από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκη για το έτος 2016 :
Ι) Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ 18Α/2000), χαρακτηρισμού ως πολυσύχναστων ή μη των ακτών.
IΙ) αρ. 20 Γ.Λ.Κ. (ΦΕΚ 444Β/1999) άρθρο 35,για την εξέταση αιτημάτων ενδιαφερομένων προς χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
ΙΙΙ) αρ. 20 Γ.Λ.Κ. (ΦΕΚ 444Β/1999) παρ. 2 άρθρου 10 και εδάφιο γ΄ παρ. 2 άρθρο 35, για τον καθορισμό των ορίων κατοικημένων περιοχών.
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.
Θέμα 2ο: Τροποποίηση της υπ. αρ. 224/2015 της 16ης/30-11-2015 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. ως προς τον τίτλο του έργου Networking of SME’s from creative industries in cross border region με ακρωνύμιο PARK και κωδικό P3-003-2014 Δράση 3.2 «Ανακαίνιση ορόφου κτιρίου στο Κέντρο δια βίου μάθησης επιπέδου 2 της Π.Κ.Μ. ( πρώην Δ.Ε.Σ.Ε.)».
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.
Θέμα 3ο: Τροποποίηση της υπ. αρ. 108/2015 απόφασης της 8ης/20-5-2015 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. του έργου με τίτλο: Καθαρισμός ρεμάτων και ενίσχυση αναχωμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας, συνολικού προϋπολογισμού 190.000,00 € (Με Φ.Π.Α.).
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.
Θέμα 4ο: 2η τροποποίηση της αρ. 107/2015 απόφασης της 8ης/20-5-2015 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ με θέμα «Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων αποκατάστασης ζημιών εκτάκτων αναγκών στην Π.Κ.Μ (όσον αφορά τις Π.Ε. Πέλλας και Π.Ε. Ημαθίας).
Εισηγητής: Ευστάθιος Αβραμίδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων.
Θέμα 5ο: Τροποποίηση της υπ. αρ. 88/2015 απόφασης της 6ης/5-5-2015 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. ως προς τον τρόπο δημοπράτησης του έργου: Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ν. Φώκαιας – Αθύτου (θέση Βόθωνας) λόγω ολίσθησης – καθίζησης επιχώματος από καταστροφικές πλημμύρες Δεκεμβρίου 2015 συνολικού προϋπολογισμού 298.000,00 €.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
Θέμα 6ο: Τρόπος δημοπράτησης έργων Π.Ε. Χαλκιδικής. (σχετ. 547408/4464/15-12-2015).
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
Θέμα 7ο: Τρόπος δημοπράτησης των έργων της Π.Ε. Χαλκιδικής:
1.Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Ολυμπιάδας-Σταυρού λόγω ολίσθησης των επιχωμάτων, εξαιτίας της πλημμύρας του Οκτωβρίου του 2014 προϋπολογισμού 100.000,00 €.
2.Αποκομιδή φερτών υλικών-κορμών και δέντρων,λόγω πλημμυρών Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2014 και Μαρτίου 2015 από κοίτες ρεμάτων Δ.Δ Ιερισσού (Κοκκινόλακας κλπ) προϋπολογισμού150.000,00€.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
Θέμα 8ο: Τροποποίηση της υπ. αρ 211/2015 απόφασης της 14ης/29-10-2015 του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. που αφορά την πρόσληψη πέντε ατόμων ειδικότητας ΥΕ φυλάκων για τη φύλαξη και λειτουργία των φραγμάτων ποταμών Αλιάκμονα και Αξιού.
Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.
Θέμα 9ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
Θέμα 10ο: Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το γ΄ τρίμηνο έτους 2015.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
Θέμα 11ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2016.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
Θέμα 12ο: 15η τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2015.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
Θέμα 13ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων Π.Ε. Ημαθίας. (σχετ. : α) 524797/5311/7-12-2015 και β) 535838/5490/14-12-2015).
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.
Θέμα 14ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Κιλκίς. (σχετ. : 551758/6192/17-12-2015).
Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.
Θέμα 15ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων Π.Ε. Σερρών (σχετ. : 540764/6719/10-12-2015).
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.
Θέμα 16ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Δίου-Ολύμπου και Δήμου Κατερίνης συνολικού προϋπολογισμού: 129.991,00 € (Με Φ.Π.Α.).
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.
Θέμα 17ο: Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την παρακολούθηση δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών της Π.Ε. Σερρών 2015-2018 στο Στρυμονικό κόλπο μεταξύ του Α.Π.Θ. και της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Σερρών.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.
Θέμα 18ο: Αποδοχή εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Business environment for economic sustainability in cross-border region Strumica-Kicevo-Kilkis (Επιχειρηματικό περιβάλλον για τη βιώσιμη οικονομία στη διασυνοριακή περιοχή Στρώμνιτσα-Κίτσεβο-Κιλκίς) και ακρωνύμιο “Business Circle S-K-K” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Π.Γ.Δ.Μ. 2007-2013”.
Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.
Θέμα 19ο: Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής της Π.Κ.Μ έτους 2016.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Το σχόλιό σας

Σχετικά με το blog
-Το blog μας περιλαμβάνει αιχμηρά και καυστικά σχόλια από την επικαιρότητα που επηρεάζουν άμεσα την ζωή μας...!

-ΕΠΙΣΗΣ... ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - και όχι μόνο - ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Υ.Γ.1 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ (ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ) ΟΤΙ ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΤΑ "ΑΡΧ...Α" ΜΑΣ ΔΕΝ ΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΜΟΙΑ ...!!!

Y.Γ.2 ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ...ΚΑΤΩ...ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΑΡΕΣΟΥΜΕ...
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις