Γάτος...Ο Μακεδών!
Φίλους έχω μόνο τα ποντίκια...
***ΠΡΟΣΟΧΗ***
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 20 Δεκεμβρίου η υπηρεσία του Capital.gr
Capital Blogs θα αναστείλει τη λειτουργία της για τεχνικούς λόγους.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Λίγα λόγια για εμένα
Στην αρχή ήμουν άσπρος...! αλλά με τις βλακίες που ακούω και βλέπω καθημερινά έγινα μαύρος...!
Σελίδες


ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
435 αναγνώστες
Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017
13:18

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥθεμάτων της ημερήσιας και εκτός ημερήσιας διάταξης της

6ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 και των αποφάσεων που ελήφθησαν (άρθρο 97 του Ν. 3463/2006).

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός

Αντιπροέδρου στη «Σχολική Επιτροπή Β ́θμιας Εκπαίδευσης»,

Δήμου Ωραιοκάστρου.

100

Με πλειοψηφία

2.Προγραμματισμός πρόσληψης με σύμβαση μίσθωσης έργου

ενός

ιατρού για τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, διάρκειας έως

δώδεκα (12) μήνες, για το έτος 2017.

Με πλειοψηφία

3.Εξέταση αίτησης για παραχώρηση του Δημοτικού κλειστού

γυμναστηρίου Κονταξοπούλειου

για τη διεξαγωγή του 2ου

Προκριματικού Πρωταθλήματος ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ

Βορείου Ελλάδας

Παμπαίδων

Παγκορασίδων, Παίδων

Κορασίδων, Εφήβων

Νεανίδων, Ανδρών

Γυναικών, στις 8 και 9 Απριλίου 2017.

Ομόφωνα

4.Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης

τριάντα (30) ημερών,

για τη συνολική εκτέλεση των απρόβλεπτων εργασιών του έργου με

τίτλο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», του

Δήμου Ωραιοκάστρου.

Με πλειοψηφία

5.Λήψη απόφασης για έγκριση και οριστική παραλαβή των

τοπογραφικών, αρχιτεκτονικών, στατικών και

ηλεκτρομηχανολογικών μελετών του έργου με τίτλο

«Αποκατάσταση και επαναλειτουργία του 1ου (Παλιού πέτρινου

 Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου».

ομόφωνα

6.Λήψη απόφασης για ορισμό ποσού της τακτικής επιχορήγησης, του

Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω, ήτοι 43.000,00€

μηνιαίως, από τον Δήμο Ωραιοκάστρου

Με πλειοψηφία

7.Ορισμός υπαλλήλου ως υπευθύνου στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης

(Κ.Δ.Β.Μ.)

Με πλειοψηφία

8.Ορισμός υπευθύνου στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ωραιοκάστρου.

Με πλειοψηφία

9.Απάντηση στο υπ ́ αριθμ. πρωτ. 13836/07.03.2017 έγγραφο της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας

Θράκης, με θέμα:

«Αναπομπή της υπ ́αριθμ. 78/2017 απόφασης του Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου».

Με πλειοψηφία

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.α) Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου «Κατασκευή Διάβασης

Γαλλικού Ποταμού στην Τ.Κ. Φιλαδέλφειας του Δήμου

Ωραιοκάστρου» ποσού 300.000,00

από την Περιφέρεια

Κεντρικής Μακεδονίας, β) έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης

με την Π.Κ.Μ για την εκτέλεση του έ

ργου «Κατασκευή Διάβασης

Γαλλικού Ποταμού στην Τ.Κ. Φιλαδέλφειας του Δήμου

Ωραιοκάστρου», προϋπολογισμού 1.380.000,00

και αποδοχή του

σχεδίου σύμβασης, γ) έγκριση της διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων

του Δήμου Ωραιοκάστρου για το οικονομικό έτος 2018 ποσού

1.080.000,00

του Προϋπολογισμού του, δ) ορισμός δύο (2)

εκπροσώπων, με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή

Παρακολούθησης του αρ. 8 της προγραμματικής σύμβασης και ε)

εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης.

109

Ομόφωνα

2.Απολογιστική τακτοποίηση εσόδων Δ ́τριμήνου (01/10/2016

 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (αριθ. πρωτ.117/09

Με πλειοψηφία

3. 5ηΑναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Με πλειοψηφία

4.Έγκριση δαπάνης ποσού 105.185,99€

και διάθεση πίστωσης

δαπανών ΠΟΕ, Π/Υ 2017.

Με πλειοψηφία

5.Eπαναψήφιση προϋπολογισμού εσόδων

εξόδων οικονομικού

έτους 2017 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2017 του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.

Με πλειοψηφία

 6.Παραχώρηση κατά χρήση οχήματος από τον Δήμο Ωραιοκάστρου,

με μορφή χρησιδανείου, προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης

και Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου (Δ.Ε.Υ.Α.Ω.) και εξουσιοδότηση

του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης χρησιδανείου.

Με πλειοψηφία

7.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20/2017 απόφασης Δημοτικού

Συμβουλίου (αντικατάσταση υπαλλήλου από την Επιτροπή

κατάρτισης ετήσιου μητρώου αρρένων έτους 2017).

Ομόφωνα

8.Έγκριση εκτέλεσης εργασιών για την ετήσια συντήρηση εφαρμογών

λογισμικού που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου με απ’

ευθείας ανάθεση.

Με πλειοψηφία

9.Έγκριση διοργάνωσης της εκδήλωσης για τον εορτασμό της 25ης

Μαρτίου 1821, έγκριση δαπάνης ποσού

1.612,00€

στον Κ.Α.

15.6471.1003 με τίτλο «Εορτασμός 25ης Μαρτίου 1821» του

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και διάθεση της σχετικής

πίστωσης.

Ομόφωνα

10.Λήψη απόφασης για έγκριση εκτέλεσης Δημοσίου Έργου από

Ιδιωτική Εταιρία.

118

Με

πλειοψηφία

11.Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 380/2016 απόφασης του Δημοτικού

Συμβουλίου, που αφορά στην ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος

έτους 2017 και την αναγραφή στον σωστό Κ.Α. 30.7323.1050 του

έργου με τίτλο: «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση

της 10ης επαρχια

κής οδού Λητής

Δρυμού με την 9η κύρια οδό

Λητής

Μελισσοχωρίου (οδός Μ. Αλεξάνδρου)» και στον σωστό

Κ.Α. 64.7321.1000 του έργου με τίτλο: «Ανέγερση του 2ου Δ.Σ.

Παλαιοκάστρου».

Ομόφωνα

12.Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος

έτους 2017 για τη συνεχιζόμενη μελέτη «Μελέτη ανέγερσης 4ου

Γυμνασίου Ωραιοκάστρου» και αναγραφή στον Κ.Α. 30.7411.1006

του ποσού των 30.000,00

€ (20.000,00

από ΣΑΤΑ 2017 και

10.000,00€

από ΣΑΤΑ 2015) και 6

η

Αναμόρφωση

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Με πλειοψηφία

13.Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής

Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ

68, Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109 ΚΑΘΩΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», με Αρ. Μελέτης 21/2011 και Αρ. έργου 9/2013

.Με πλειοψηφία

14.Εξέταση αίτησης του κ. Λαζάρου Δημητρίου του Κωνσταντίνου, για

διαγραφή προσαυξήσεων.

Ομόφωνα

15.Εξέταση αίτησης του κ.

Μαρμαρίδη Χρήστου του Γεωργίου, για

διαγραφή προσαυξήσεων.

Ομόφωνα

16.Εξέταση αίτησης του κ. Χιλέλη Δημοσθένη του Ιωάννη, για

διαγραφή προσαυξήσεων.

Ομόφωνα

17.Εξέταση αίτησης του κ. Καραλίδη Χρήστου του Γεωργίου, για

διαγραφή οφειλής.

Ομόφωνα

18.Εξέταση αίτησης του κ. Tζήκα Δημητρίου του Αστερίου, για

διαγραφή προσαυξήσεων.

Ομόφωνα

19.Εξέταση αίτησης της κας. Μαραγγινού Σοφίας του Αλεξάνδρου, για

διαγραφή προσαυξήσεων.

Ομόφωνα

20.Εξέταση αίτησης της κας. Τοσουνίδου

Ελένης του Μιχαήλ, για

διαγραφή οφειλής.

Ομόφωνα

21.Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός

Αντιπροέδρου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και

Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου (Δ.Ε.Υ.Α.Ω).

Με πλειοψηφία

22.Αντικατάσταση μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός

Προέδρου και Αντιπροέδρου στον Πολιτιστικό Οργανισμό

Πολιτισμού, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου

(Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω).

Με πλειοψηφία

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3861/2010 ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΝ ΔΕΝ

ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ Η

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΕΙ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΑΔΑ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Το σχόλιό σας

Σχετικά με το blog
-Το blog μας περιλαμβάνει αιχμηρά και καυστικά σχόλια από την επικαιρότητα που επηρεάζουν άμεσα την ζωή μας...!

-ΕΠΙΣΗΣ... ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - και όχι μόνο - ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Υ.Γ.1 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ (ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ) ΟΤΙ ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΤΑ "ΑΡΧ...Α" ΜΑΣ ΔΕΝ ΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΜΟΙΑ ...!!!

Y.Γ.2 ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ...ΚΑΤΩ...ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΑΡΕΣΟΥΜΕ...
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις
18/11Παρα-Πολιτικά : Προς το Τ.Σ. Γέφυρας …
17/11Ελεύθερο ΒΗΜΑ : Επιστολή για το ΚΕΚ
17/11Χαλκηδόνα : Eμφάνιση Λύκων !
8/11Διαβατά : Επιχείρηση με 71 συλλήψεις στη δομή προσφύγων των Διαβατών
5/11Πολιτιστικά Kουφάλια : Θεατρική ομάδα ΙΧΝΑΙ ” Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα “
2/11ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Κουφάλια : Για μία ακόμη φορά η διοίκηση του ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ δέχεται “πυρά” μέσα στο δημοτικό συμβούλιο